Volstaat lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van een recidief liesbreuk


C.V. van Hessen, M.M. Roos, F.B.M. Sanders, E.J.M.M. Verleisdonk, G.J. Clevers, P.H.P. Davids, J.P.J. Burgmans

Donderdag 16 mei 2019

18:17 - 18:25u in Zaal 83

Categorieën: Algemene chirurgie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V08 Algemeen 1


Introductie

Lichamelijk onderzoek gecombineerd met een echo wordt aangeraden voor het bevestigen van een recidief liesbreuk. Het bewijs hiervoor is echter zwak. Het doel van deze studie is het evalueren van de rol van het lichamelijk onderzoek en de toegevoegde waarde van een echo bij een recidief liesbreuk na TEP.

Methode

Alle volwassen patiënten die werden geopereerd aan een vermeend recidief liesbreuk na een primaire unilaterale of bilaterale TEP tussen 2006 en 2017, zijn retrospectief geanalyseerd. Patiëntkarakteristieken, tijd tot recidief, lichamelijk onderzoek, aanvullende echo's en peroperatieve bevindingen werden geregistreerd. Uitkomsten van het lichamelijk onderzoek werden vergeleken met de peroperatieve bevindingen om een positief voorspellende waarde (PVW) van het lichamelijk onderzoek te berekenen. In geval van klinische twijfel of een negatieve lichamelijk onderzoek, werd de uitkomst van de echo vergeleken met de peroperatieve bevindingen en werd de PVW van de echo berekend.

Resultaten

In totaal werden 130 patiënten (137 liezen) geopereerd voor een vermeend recidief. In 79 patiënten werd een echo gemaakt. Het lichamelijk onderzoek was positief voor een liesbreuk bij 101 liezen (73.7%), negatief bij 30 liezen (21.9%) en onduidelijk bij 6 (4.4%). Het lichamelijk onderzoek was gelijk aan de peroperatieve bevindingen in 75.2%. De PVW voor het diagnosticeren van een recidief liesbreuk (of lipoom) met lichamelijk onderzoek was 97%. In geval van klinische twijfel of negatief lichamelijk onderzoek (n=32), waren 22 echo's (68.8%) positief, waarvan 15 peroperatief werden bevestigd, met een PVW van 86.4%.

Conclusie

De echo hoeft niet standaard te worden opgenomen in de diagnostische work-up van een recidief liesbreuk. Met lichamelijk onderzoek kan een recidief liesbreuk (of lipoom) worden gediagnosticeerd met een PVW van 97%. Alleen in geval van klinische twijfel heeft de echo een toegevoegde waarde met een PVW van 86.4%