“Textbook outcome” als nieuwe kwaliteitsindicator in de pancreaschirurgie: een landelijke analyse


S. van Roessel, T.M. Mackay, S. van Dieren, G.P. van der Schelling, V.B. Nieuwenhuijs, K. Bosscha, E. van der Harst, R.M. van Dam, M.L.S. Liem, S. Festen, M.W.J. Stommel, D. Roos, F. Wit, I.Q. Molenaar, V.E. de Meijer, G. Kazemier, I.H.J.T. de Hingh, H.C. van Santvoort, B.A. Bonsing, O.R.C. Busch, B. Groot Koerkamp, M.G.H. Besselink

Donderdag 16 mei 2019

17:53 - 18:01u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V04 HPB Pancreas


Introductie

"Textbook Outcome" (TO) is een samengestelde kwaliteitsindicator, die de ideale chirurgische uitkomst representeert. TO heeft zich een veelbelovende uitkomstmaat getoond in slokdarmchirurgie en aneurysmachirurgie, maar is tot dusverre nog niet gebruikt in de pancreaschirurgie.

Methode

Het onderzoek betreft een post-hoc analyse van de Dutch Pancreatic Cancer Audit, een verplichte landelijke registratie. Alle patiënten die een pancreatoduodenectomie (PD) of distale pancreatectomie (DP) ondergingen tussen 2014-2017 (alle indicaties) werden geïncludeerd. Er werd een survey uitgevoerd onder 24 experts uit 10 landen om internationaal consensus te bereiken aan welke criteria een opname moet voldoen om TO te bereiken binnen de pancreaschirurgie. Er werd een univariabele en multivariabele logistische regressie uitgevoerd om voorspellers van TO te identificeren. Variatie in TO-percentages tussen ziekenhuizen werden vergeleken door geobserveerd-versus-voorspelde TO-ratio, gecorrigeerd voor case-mix.

Resultaten

Uit de survey (92% antwoordpercentage) kwamen deze criteria voor TO: afwezigheid van een pancreasfistel, gallekkage, bloeding (allemaal ISGPS graad B/C), ernstige complicaties (Clavien-Dindo graad ≥III), heropname en ziekenhuismortaliteit. Er werden 3341 patiënten geïncludeerd (79% PD, 21% DP), waarvan 60.3% TO bereikten (58.3% na PD, 67.4% na DP). Bij multivariabele analyse bleek ASA 3 en ASA 4 een lager TO-percentage te voorspellen na PD (ASA 3 OR 0.59 [0.44-0.80], ASA 4 OR 0.19 [0.04-1.02]), terwijl een gedilateerde ductus pancreaticus (>3mm) een hoger TO-percentage voorspelde (OR 2.70 [2.05-3.57]). Geobserveerd-versus-voorspelde TO-ratio liepen uiteen van 0.70 tot 1.50 per ziekenhuis na case-mix correctie.

Conclusie

TO is een nieuwe kwaliteitsindicator binnen de pancreaschirurgie, gesteund door internationale consensus middels een survey. Gecorrigeerde TO-percentages variëren aanzienlijk tussen panceascentra, waar kwaliteitsverbeteringsprojecten mogelijk kan zorgen voor minder praktijkvariatie.

Funnelplot van volume-uitkomsten relatie na pancreatoduodenectomie
Funnelplot van volume-uitkomsten relatie na distale pancreatectomie