Uitkomsten van totale pancreatectomie en de invloed op lange termijn kwaliteit van leven (panorama): een nationale cohort studie


L. Scholten, A.E.J. Latenstein, J.E. van Hooft, B.A. Bonsing, K. Bosscha, P.P.L.O. Coene, R.M. van Dam, S. van Dieren, C.H.J. van Eijck, J.I. Erdmann, M.F. Gerhards, H. van Goor, E. van der Harst, I.H.J.T. de Hingh, G. Kazemier, J.M. Klaase, J.S.D. Mieog, I.Q. Molenaar, G.A. Patijn, H.C. van Santvoort, J.J. Scheepers, G.P. van der Schelling, B.K. Pranger, O.R.C. Busch, F.J. Snoek, J.H. de Vries, M.G.H. Besselink

Donderdag 16 mei 2019

18:17 - 18:25u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V04 HPB Pancreas


Introductie

De nieuwe richtlijn over pancreatische cystische neoplasmen adviseert in toenemende mate om bij patiënten met een 'main duct'-type intraductaal papillair mucineuze neoplasme een totale pancreatectomie (TP) te verrichten. Echter, grote, nationale studies over postoperatieve uitkomsten en lange termijn kwaliteit van leven bij patiënten na een totale pancreatectomie ontbreken.

Methode

Een nationale cohort studie werd uitgevoerd onder volwassenen die een TP ondergingen tussen 2006 en 2016 in één van de 17 Dutch Pancreatic Cancer Group centra. Postoperatieve uitkomsten werden retrospectief geanalyseerd. Patiënten die nog in leven waren, kregen tussen oktober 2016 en mei 2017 kwaliteit van leven vragenlijsten (i.e. five-level version EuroQoL Five-dimension (EQ-5D-5L); European Organization for Research and Treatment in Cancer Quality of Life Questionnaire Cancer (EORTC QLQ-C30), Problem Areas in Diabetes Scale 20 (PAID20) en Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire-status version (DTSQs)) toegestuurd. De uitkomsten werden vergelijken met referentiedata van gezonde Nederlanders en patiënten met diabetes type 1.

Resultaten

In totaal werden 148 patiënten geïncludeerd. Het jaarlijkse aantal TPs steeg van 5 naar 32 (2006 vs. 2015, P-trend=0.005). De 30-dagen mortaliteit was 5% en het percentage ernstige complicaties was 32%. Patiënten met ingevulde vragenlijsten (n=60) hadden een mediane follow-up van 36 maanden en een lagere globale (QLQ-C30: 73 vs. 78, P=0.03) en dagelijkse gezondheidsstatus (EQ-5D-5L: 0.83 vs. 0.87, P<0.01) vergeleken met de algemene populatie. Kwaliteit van leven verslechterde niet gedurende follow-up (<3, 3-5 of >5 jaar). Patiënten waren tevreden met hun diabetesbehandeling en hadden vergelijkbare diabetes gerelateerde stressklachten met type 1 diabeten.

Conclusie

In deze nationale studie had een TP een acceptabele mortaliteit en morbiditeit, vergelijkbaar met de literatuur. De kwaliteit van leven na TP was lager dan in de algemene populatie, maar deze verschillen waren klein en klinische relevantie onduidelijk. De uitkomsten bleven stabiel voor meer dan 5 jaar na de resectie.