Contextuele informatie beïnvloed onbewust ons beoordelingsvermogen


M.H.J. Loos, W.M. Allema, R. Bakx, R.D. Stoel, R.R. van Rijn, W.A. Karst

Vrijdag 17 mei 2019

9:32 - 9:40u in Zaal 83

Categorieën: Veiligheid, Richtlijnen en Protocollen, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V16 Algemeen 2


Introductie

Femurfracturen bij jonge kinderen worden vaak veroorzaakt door een ongeluk, maar kunnen ook niet-accidenteel veroorzaakt zijn. De fractuur wordt meegewogen in de beoordeling van non-accidenteel trauma. Wij onderzoeken het effect van onbewust gegeven contextuele informatie op de conclusies van zorgprofessionals ten aanzien van observaties die bewijs leveren voor niet-accidenteel trauma.

Methode

We ontworpen een elektronische survey met 9 klinische vignetten. De vignetten bestonden uit een röntgenfoto van een femurschachtfractuur van jonge kinderen (tot 2 jaar oud). Bij de röntgenfoto werd gerandomiseerd een klinische context gegeven, sturend richting niet-accidenteel trauma dan wel richting accidenteel. Aan de deelnemers werd gevraagd te antwoorden op een 5-punts schaal, die een verbale uitdrukking is van de waarschijnlijkheidsverhouding van de fractuur met betrekking tot niet-accidenteel trauma versus accidenteel. Deelnemers waren stafleden en arts-assistenten van verschillende specialismes en ziekenhuizen.

Resultaten

In totaal hebben 172 deelnemers de survey volledig ingevuld. Er was een significant effect van de invloed van contextueel sturende informatie. Deelnemers rapporteerden een significant sterkere bewijskracht voor een niet-accidentele oorzaak van de fractuur als ze een vignet met niet-accidenteel sturende context (gem. 0.94 ± 1.1) kregen versus een accidenteel sturende context (0.19 ± 1.3; p < 0.001). Alle specialismes werden beïnvloed door de informatie, ook ongeacht hun werkervaring of functie.

Conclusie

Zorgprofessionals worden onbewust beïnvloed door contextuele informatie als zij de bewijskracht van (medische) observaties waarderen. Het is een niet (geheel) te voorkomen bias, maar waar zorgprofessionals wel bewust van moeten zijn. Daarnaast is toegenomen werkervaring geen beschermende factor. Deelnemers van dit onderzoek zijn allemaal onbewust gestuurd in hun beslissing

De gerapporteerde bewijskracht van de vignetten van alle deelnemers. « Terug