Persisterende luchtlekkage na longchirurgie: incidentie, preventie en behandeling in Nederland


F. Hoeijmakers, W.F.B. Röell, A.F. Verhagen, K.J. Hartemink, W.H. Steup, Wouters

Donderdag 16 mei 2019

14:23 - 14:31u in Zaal 82

Categorieën: Longen, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V01 Longen


Introductie

Persisterende luchtlekkage (PLL; >5 dagen) is de meest voorkomende complicatie na electieve longchirurgie en leidt tot langere ziekenhuisopname, meer morbiditeit en hogere mortaliteit. In de literatuur bestaat veel onenigheid over preventie en behandeling ervan. Het beleid hieromtrent is vaak gebaseerd op (individuele) voorkeuren van een behandelteam.

Methode

De variatie in incidentie, preventie en behandeling van PLL in Nederland werd onderzocht door data uit de Dutch Lung Cancer Audit-Surgery te combineren met een enquête onder Nederlandse long- en cardio-thoracaal chirurgen. Alle patiënten die een oncologische (bi)lobectomie of segmentresectie ondergingen tussen 2012 en 2017 werden geselecteerd voor analyse. Ziekenhuisvariatie in de incidentie van PLL werd berekend (nu nog ongecorrigeerd voor patiënt-, tumor- en behandelkarakteristieken) en vergeleken met enquête resultaten. Er zal nog berekend worden of de verschillende per- en postoperatieve maatregelen om PLL te voorkomen geassocieerd zijn met de incidentie van PLL op ziekenhuis niveau.

Resultaten

Van de 10.194 patiënten had 8,7%(n=889) PLL. Tussen ziekenhuizen varieerde dit van 0 tot 19%(figuur 1). PLL kwam bij 4 ziekenhuizen significant vaker en bij 12 ziekenhuizen significant minder vaak voor dan gemiddeld. Van de ondervraagde chirurgen dacht 3% dat PLL bij hen voorkwam in <5%, 47% dat PLL voorkwam in 5-10%, 27% in 10-15% en 23% dacht dat PLL voorkwam bij >15% van hun patiënten. Er was veel variatie in behandeling: 17% van de chirurgen maakt standaard gebruik van peroperatieve aerostatica/seals en 15% nooit; 51% van de chirurgen kiest voor waterslot direct postoperatief tegen 49% dat kiest voor zuigdrainage.

Conclusie

Zowel de incidentie van PLL als preventieve maatregelen om het te voorkomen variëren sterk in Nederland.

Disclaimer: De enquête-uitkomsten zijn voorlopige resultaten. De enquête is op dit moment nog open voor deelname. Voor de chirurgendagen zullen de analyses gedaan zijn en kan een overzicht van de resultaten worden gepresenteerd.

Variatie in postoperatief persisterende luchtlekkage tussen Nederlandse ziekenhuizen.