Polytrauma en hoogenergetisch trauma zijn geassocieerd met slechtere patiënt-gerapporteerde uitkomsten na distale radius fracturen


Q.M.J. van der Vliet, A.A.R. Sweet, A. Bhashyam, S. Ferree, M. van Heijl, R.M. Houwert, L.P.H. Leenen, F. Hietbrink

Donderdag 16 mei 2019

17:45 - 17:54u in Auditorium

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V05 Trauma 1: monotrauma


Introductie

Patiënt-gerapporteerde uitkomsten (PROs) zijn toenemend belangrijk in de evaluatie van traumatische letsels. Er is weinig bekend over hoe uitkomsten variëren in een setting van polytrauma of hoogenergetisch trauma, zelfs voor veelvoorkomende letsels als distale radiusfracturen (DRFs).

Methode

Dit was een retrospectieve studie met follow-up middels vragenlijst in een Level 1 traumacentrum. Patiënten die zich tussen 2008 en 2015 presenteerden met een DRF werden benaderd voor het invullen van een vragenlijst over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL; middels de EQ-5D-3L en EQ-VAS) en polsfunctie (middels de QuickDASH). Patiënten werden gegroepeerd als polytrauma (Injury Severity Score (ISS) ≥16), monotrauma (ISS <16) hoogenergetisch (HET) en monotrauma laagenergetisch (LET) gebaseerd op de ernst van trauma en het traumamechanisme.

Resultaten

De vragenlijsten werden ingevuld door 265 patiënten (responspercentage 77%); 65 polytrauma, 70 monotrauma HET en 130 monotrauma LET. In multivariabele regressie analyse waren hogere leeftijd en polytrauma onafhankelijk geassocieerd met slechtere HRQoL. Vrouwelijk geslacht, intra-articulaire fractuur, HET en lagere HRQoL scores waren onafhankelijk geassocieerd met slechtere polsfunctie. EQ-5D-3L scores verschilden significant tussen de groepen (p = 0.01). Mediane QuickDASH score was 8 voor polytrauma (IQR 1 – 25; range 0 – 82), 11 voor monotrauma HET (IQR 2 – 26; range 0 – 73) en 5 voor monotrauma LET (IQR 0 – 16; range 0 – 68) (p = 0.01).

Conclusie

Hoogenergetisch trauma en slechtere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven waren onafhankelijk geassocieerd met slechtere polsfunctie na distale radius fracturen. Deze resultaten onderstrepen het belang van het in acht nemen van de context van het trauma en HRQoL bij de beoordeling van uitkomsten van traumatische letsels.

Baseline karakteristieken
Multivariabele regressie analyses
Patiënt-gerapporteerde uitkomsten