Objectieve parameters voor de evaluatie en implementatie van traumasystemen gebaseerd op de GIS-technologie


S. Dijkink, R.J. Winchell, P. Krijnen, I.B. Schipper

Vrijdag 17 mei 2019

9:16 - 9:24u in Parkzaal

Categorieën: Trauma, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V12 Trauma 2: polytrauma


Introductie

Hoewel de implementatie van traumasystemen heeft geleid tot betere uitkomsten voor de traumapatiënten, bestaat er geen consensus over de ideale methode om de geografische spreiding van traumasystemen te evalueren. Het doel van deze studie was het evalueren van de invloed van de verkeersdrukte op de aanrijtijden naar het dichtstbijzijnde level-1-traumacentrum.

Methode

Geografisch Informatie Systeem(GIS) – technologie kan mogelijk gebruikt worden om traumacentrumtoegang te evalueren en optimaliseren in een regio. Met behulp van ArcGIS-Desktop10.6 werden analyses uitgevoerd om de grootte van de Nederlandse populatie te bepalen die binnen 45 minuten transporttijd het dichtstbijzijnde level-1 traumacentrum (TC) in Nederland kan bereiken. Gegevens tijdens spitsuur vs. weinig verkeer (ESRI Nederland) werden gebruikt om het effect van de verkeersdrukte op de transporttijd naar het dichtstbijzijnde TC te evalueren. Het model werd aangevuld met gegevens van de Landelijke Trauma Registratie over het vóórkomen van (poly)trauma.

Resultaten

Tijdens uren met weinig verkeer, kan 93.8% van alle inwoners in Nederland in deze analyse binnen 45 minuten transporttijd naar een TC worden vervoerd, met een mediane transporttijd van 23 minuten (figuur 1a.). Tijdens spitsuren (figuur 1b) daalt de populatie die binnen 45 minuten het dichtstbijzijnde TC kan bereiken tot 90.7%, een afname van 526.000 mensen. De populatie die het dichtstbijzijnde TC in 30 en 15 minuten bereikt daalt dan met respectievelijk 38% en 56%.(figuur 1c). Vooral in de dichtbevolkte Randstad, met het hoogste regionale aantal polytrauma-patiënten (figuur 1d.), werd een belangrijke impact van de spitsdrukte op de bereikbaarheid gezien.

Conclusie

Deze analyse op basis van GIS-technologie laat zien dat verkeersdrukte van grote invloed is op de bereikbaarheid van traumacentra, vooral in dichtbevolkte Randstad met het hoogste regionale aantal polytraumapatiënten. Verkeersdrukte, zou naast bekende factoren als aantal (poly)traumapatiënten en capaciteit mee moeten worden genomen in een model om traumacentrumtoegang te evalueren.

Figuur 1a-b. Invloed van verkeersdrukte op aanrijtijden naar dichtstbijzijnde level-1 traumacentrum
Figuur 1c. Populatie binnen 45min van dichtstbijzijnde level-1 traumacentrum
Figuur 1d. Aantal polytrauma patiënten per regio