Veiligheid en haalbaarheid van minimaal invasieve chirurgie voor slokdarm- en maagkanker in de acute setting: een landelijke cohort studie.


A.S. Borggreve, B.F. Kingma, J.P. Ruurda, R. van Hillegersberg

Vrijdag 17 mei 2019

9:53 - 9:58u in Zaal 80

Categorieën: GE, Upper GI, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V13 Upper GI


Introductie

Minimaal invasieve slokdarm- en maagresecties worden steeds vaker toegepast en bieden mogelijk voordelen ten opzichte van open resecties in een electieve setting. Het doel van de huidige studie was om te evalueren of minimaal invasieve chirurgie ook veilig kan worden toegepast in de acute setting.

Methode

Alle patiënten die een acute chirurgische interventie voor slokdarm- of maagkanker hebben ondergaan tussen 2011-2017 werden geïdentificeerd in de nationale database van de Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA). Conversies, postoperatieve complicaties, re-interventies, postoperatieve mortaliteit, mediane opnameduur en oncologische uitkomsten (radicaliteit en mediane lymfeklieropbrengst) werden geëvalueerd in beide groepen.

Resultaten

Acute chirurgische interventies vonden plaats in 2% (190/8861). Er werden 14 acute slokdarmresecties verricht, waarvan 7 minimaal invasief, wat een directe vergelijking niet mogelijk maakte. In het totaal had 50% een postoperatieve complicatie. De opnameduur was 13 dagen(IQR:11-26), radicaliteit in 64% en de lymfeklieropbrengst was 21(IQR:12-26)(Tabel 1).

Voor maagkanker werden er 122 resecties in de acute setting verricht, waarvan 39 minimaal invasief(Figuur 1). Er waren 9 conversies (23%). De uitkomsten waren vergelijkbaar met betrekking tot complicaties (36% versus 51%), opnameduur (9[IQR:7-16] versus 11 dagen[IQR:7-17]), heropnames (8% versus 11%), radicaliteit (87% versus 66%) en lymfeklieropbrengst: 21[IQR:15-32] versus 16 klieren[IQR:11-24])(Tabel 2).

Conclusie

Minimaal invasieve chirurgie voor slokdarm- en maagkanker is veilig en haalbaar in de acute setting, met voor maagkanker minstens vergelijkbare postoperatieve klinische uitkomsten en korte-termijn oncologische resultaten vergeleken met open chirurgie.

Tabel 1. Korte termijn uitkomsten voor patienten die een acute slokdarmresectie ondergingen voor slokdarmkanker in Nederland tussen 2011-2017.
Tabel 2. Korte termijn uitkomsten voor patienten die een acute maagresectie ondergingen voor maagkanker in Nederland tussen 2011-2017.
Figuur 1: Minimaal invasieve en open chirurgische interventies (A) en maagresecties (B) voor maagkanker met een acute presentatie gedurende de studie periode (2011 – 2017). « Terug