Kosteneffectiviteitsanalyse van endovasculaire revascularisatie versus gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens ten gevolge van arteria iliaca obstructie
Vrijdag 17 mei 2019

0:00 - 0:00u in Brabantzaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Symposium (S)

Parallel sessie: S28 NVvH Best Abstract


Introductie

De behandeling van claudicatio intermittens (CI) is erop gericht pijn te verminderen, loopafstand te vergroten en kwaliteit van leven te verbeteren. Huidige richtlijnen adviseren gesuperviseerde looptherapie (GLT) als primaire behandeling voor CI. De rol van endovasculaire revascularisatie (ER) als primaire behandeloptie bij iliacale obstructie staat hierbij ter discussie.

Methode

Kosteneffectiviteitsanalyse van een multicenter RCT van patiënten met CI ten gevolge van iliacale obstructie. Geïncludeerde patiënten werden gerandomiseerd tussen GLT of ER vanaf november 2010 t/m mei 2015. Het verschil in gezondheidstoestand werd gemeten met de EQ-5D-3L, waarmee de QALY's berekend werden om de effectiviteit van de behandeling weer te geven. De kosten werden bepaald per gealloceerde behandeling en gedurende de follow-up van 12 maanden. Het verschil tussen behandelgroepen werd berekend door middel van een incremental cost effectiveness ratio (ICER).

Resultaten

Volledige follow-up was van 206 uit een totaal van 240 patiënten beschikbaar (ER 115, GLT 95) De QALY's voor de behandelgroepen gedurende de volledige follow up waren 0.82 voor ER en 0.73 voor GLT, het verschil tussen behandelgroepen was 0.09 (95%CI 0.04–0.13). De gemiddelde kosten gedurende follow-up waren voor ER €4009 en €2560 voor GLT, het gemiddelde verschil tussen de behandelingen is hiermee €1450 (95%CI 541-2181). De ICER per QALY komt daarmee uit op €16284 (95%CI 6712-36377).

Conclusie

Vergeleken met GLT heeft ER een minimaal betere uitkomst in QALY's gedurende een jaar na behandeling. Dit verschil is statistisch significant maar is mogelijk niet klinisch relevant vanwege het kleine verschil en relatief hoge kosten.

Kosteneffectiviteitsvlak wat het verschil tussen de gemiddelde kosten (Y-as) en het verschil tussen de effectiviteit in QALY's (X-as) van de twee behandelgroepen laat zien.

Meer info