Poster pitch - Een nieuw inzicht in de pre-operatieve benadering van cryptoglandulaire peri-anale fistels


L.A.M. Leenders, J. Stijns, Y.T. van Loon, K.W.A. Göttgens, D.K. Wasowicz, D.D.E Zimmerman

Vrijdag 17 mei 2019

9:53 - 9:58u in Zaal 83

Categorieën: Poster pitch, Proctologie

Parallel sessie: V16 Algemeen 2


Introductie

De meest effectieve behandeling van simpele peri-anale fistels is een fistulotomie. De uitdaging is deze te identificeren. Het vermoeden bestaat dat de afstand van de anus tot aan de externe opening voorspellend is voor de complexiteit van de fistel; hetgeen deze studie analyseert.

Methode

Alle patiënten die tussen januari 2014 en december 2016 zijn behandeld vanwege cryptoglandulaire peri-anale fistels zijn prospectief geanalyseerd. De pre-operatieve MRI werd beoordeeld door een radioloog en colorectaal chirurg, die de fistels classificeerden als "simpel" of "complex". Simpele fistels werden gedefinieerd als intersfincterische of lage transsfincterische fistels; alle andere fistels werden beschouwd als complex. De afstand tussen de anus en de externe opening werd pre-operatief gemeten en ingedeeld in de categorieën 2 cm. De verhouding tussen de afstand van de anus en de complexiteit van de fistel werd geanalyseerd.

Resultaten

In totaal werden 103 patiënten geïncludeerd waarvan 65 mannen. Er werden 39 simpele en 64 complexe fistels geïdentificeerd aan de hand van de MRI. Er was een significant verband tussen de complexiteit van de fistel en de afstand tot de anus (p<0,001). Een fistulotomie werd verricht in 31/39 simpele fistels en in 10/64 complexe fistels. Het genezingspercentage was 88% met een gemiddelde follow up van 11 maanden. Er werd geen klinisch relevant verschil gevonden in de continentie voor- en na de behandeling.

Conclusie

Er is een duidelijk verband tussen complexiteit van cryptograndulaire peri-anale fistels en de afstand van de externe opening tot de anus. Mogelijkerwijs is bij fistels dicht bij de anus een pre-operatieve MRI van beperkte toegevoegde waarde. Bij fistels ver van de anus is MRI van groot belang voor preoperatieve planning.

Complexiteit van de fistel uitgezet tegen de afstand van de externe fistelopening tot de anus
Percentage fistulotomie uitgezet tegen de afstand van de externe fistelopening tot de anus
Stroomschema ten aanzien van pre-operatieve planning voor behandeling van cryptoglandulaire peri-anale fistels