Het effect van perioperatief muziek op het postoperatieve opiatengebruik, de intraoperatieve sedatiebehoefte en opnameduur: een meta-analyse


V.X. Fu, P. Oomens, M. Klimek, M.H.J. Verhofstad, J. Jeekel

Vrijdag 17 mei 2019

9:08 - 9:16u in Zaal 83

Categorieën: Algemene chirurgie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V16 Algemeen 2


Introductie

Er is een toenemende interesse in niet-farmacologische interventies die het medicatiegebruik kunnen verlagen. Dit geldt met name voor opioïden, gezien de huidige opioïden epidemie, veelvoorkomende bijwerkingen en toename in opioïden-gerelateerde mortaliteit.

Methode

Deze meta-analyse werd uitgevoerd volgens de PRISMA richtlijnen en is geregistreerd in PROSPERO (CRD42018093140). Een systematische literatuur zoekopdracht werd verricht met een gespecialiseerde biomedisch informatiespecialist. Acht databases werden doorzocht van inceptiedatum tot 7 januari, 2019. Gerandomiseerde gecontrolleerde trials welke het effect van perioperatief muziek in volwassen chirurgische patiënten onderzochten op medicatiegebruik of opnameduur kwamen in aanmerking voor inclusie. Studieselectie en data-extractie werd onafhankelijk uitgevoerd door 3 onderzoekers. Meta-analyse werd uitgevoerd met het random effects model, standardized mean alsmede absolute differences in morfine equivalenten met 95% betrouwbaarheidsintervall werden berekend. Heterogeniteit werd getest met de I2-test, publicatie bias weergegeven middels funnel plots.

Resultaten

De literatuur zoekopdracht genereerde 2414 artikelen, 55 studies (4968 patiënten) werden geïncludeerd. Perioperatief muziek reduceerde het postoperatief opiatengebruik significant (SMD-0.31 [95%CI -0.45 tot -0.16], p<0.001, I2=44.3, N=1398 patiënten). Absoluut betrof dit -9.82 mg ME bij operaties geclassificeerd als 'major' en minstens 72u follow-up. Perioperatief muziek reduceert ook de intraoperatieve propofolbehoefte (SMD-0.72 [95%CI -1.01 tot -0.43], p<0.00001, I2=61.1, N=554 patiënten) en midazolambehoefte (SMD-1.07 [95%CI -1.70 tot -0.44], p<0.001, I2=73.1, N=184 patiënten), terwijl hetzelfde sedatieniveau bereikt werd. Er werd geen significante reductie in opnameduur geobserveerd (SMD -0.18 [95%CI -0.43 tot 0.067], p=0.15, I2=56.0, N=600 patiënten).

Conclusie

Het gebruik van perioperatief muziek leidt tot een reductie in zowel het postoperatief opiatengebruik alsmede de intraoperatieve sedatiemedicatie behoefte. Zodoende kan perioperatief muziek de klinische patiëntenuitkomst bevorderen en potentieel medische kosten verlagen, gezien een verhoogd opiatengebruik geassocieerd is met een verhoogd risico op postoperatieve complicaties en chronische opioïden abuses.