Vingerafdrukken van opleiders: Ontrafelen hoe opleiders de autonomie van AIOS reguleren tijdens operatieve ingrepen om effectief leren te stimuleren.


P. Nieboer, M. Huiskes

Vrijdag 17 mei 2019

9:16 - 9:24u in Zaal 83

Categorieën: Algemene chirurgie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V16 Algemeen 2


Introductie

Opleiders proberen telkens de juiste balans te vinden tussen het bewaken van het resultaat van de behandeling en het gunnen van autonomie. Onvoldoende autonomie gunnen is demotiverend voor AIOS; teveel autonomie tast het zelfvertrouwen van AIOS aan. Het probleem is dat men nauwelijks begrijpt hoe opleiders tijdens operaties autonomie reguleren.

Methode

Alle verbale en non verbale initiatieven die zes verschillende opleiders gebruikten om de autonomie van AIOS te reguleren tijdens een gestandaardiseerde operatieve ingreep werden vastgelegd met videocamera's uit drie verschillende richtingen. Deze werden vervolgens één voor één getranscribeerd, geïdentificeerd, geanalyseerd en uiteindelijk gecodeerd als strategieën volgens de gevalideerde onderzoeksmethode van conversatie analyse. Hoe, wanneer en hoe vaak individuele opleiders autonomie reguleerden werd vastgelegd in de tijd.

Resultaten

Opleiders bleken consistent acht verschillende strategieën te hanteren om autonomie te reguleren. Enerzijds reguleerden zij besluitvorming tijdens motorische handelingen van de AIOS: Ondersteunen, monitoren, aanpassen en stoppen van handelingen. Anderzijds reguleerden zij besluitvorming voorafgaande motorische handelingen: Exploreren, suggereren en voorschrijven van handelingen. Tenslotte namen opleiders tijdelijk of definitief handelingen over.

Van elke opleider werd vervolgens een profiel samengesteld door de toegepaste strategieën in het beloop van de procedure weer te geven. Zodoende zijn unieke vingerafdrukken van de zes opleiders verkregen.

Conclusie

Deze studie heeft de impliciete strategieën van opleiders om autonomie te reguleren tijdens operatieve procedures geïdentificeerd. Vingerafdrukken van opleiders maken karakteriseren, evalueren en vergelijken van opleidersgedrag nu mogelijk. Ze kunnen individuele feedback aan opleiders ondersteunen, onderzoek naar "best practices" mogelijk maken en gebruikt worden voor training programma's voor opleiders.