Poster pitch - Effect van accreditatie criteria voor hernia centra op de Nederlandse praktijk


J.A. Wegdam, T.S. de Vries Reilingh, S.W. Nienhuijs, M.P. Simons

Donderdag 16 mei 2019

18:33 - 18:38u in Zaal 83

Categorieën: Algemene chirurgie, Poster pitch

Parallel sessie: V08 Algemeen 1


Introductie

Bijna 40.000 buikwandbreuken worden jaarlijks in 75 Nederlandse ziekenhuizen hersteld. Ondanks richtlijnen leidt dit niet tot specifieke eisen aan een team en/of instelling, noch tot inzicht in resultaten. Internationaal zijn criteria voorgesteld voor accreditatie van een hernia centrum. Welk effect zou toepassing van dergelijke criteria hebben op de Nederlandse praktijk?

Methode

Data over het volume herniachirurgie (Nederlandse Zorgautoriteit) en liesbreukindicatoren (Zorginstituut Nederland) werden gecombineerd met de uitkomsten van een elektronische enquête, die onder alle leden van de NVvH in mei 2018 werd uitgevoerd. De variabelen uit de enquête die corresponderen met de voorgestelde internationale accreditatie cirteria zijn: minimaal jaarvolume, aanbod van alle typen van operatief herstel voor de verschillende hernia's, aanwezigheid van gedifferentieerde chirurgen voor complexe hernia's, gebruik van een prospectieve database met structurele kwaliteitsevaluatie, deelname aan een regionaal netwerk, gebruik van zorgpaden en classificatiesystemen en aanwezigheid van specifieke buikwandpoliklinieken. De enquête is representatief bij een respons meer dan 20%.

Resultaten

Van alle 1554 Nederlandse chirurgen respondeerden er 458 (29%), uit alle 75 Nederlandse ziekenhuizen. Van alle ziekenhuizen had 79% een jaarvolume > 200 liesbreuken en 40% opereerden liesbreuken zowel anterieur en posterieur, als onder lokale anesthesie. In 72% van de ziekenhuizen werd gemeld dat er gedifferentieerde chirurgen voor complexe littekenbreuken aanwezig waren, alhoewel onderlinge consensus onder de vakgroepleden hierover laag was. In 28% van de ziekenhuizen werd meer dan één myofasciale release techniek gehanteerd. Zes ziekenhuizen voldeden geheel aan deze eerste vier criteria. Indien ook enkele andere criteria toegevoegd werden, zou geen enkel Nederlands ziekenhuis als hernia centrum voldoen.

Conclusie

Er is nog veel winst te behalen in het structuren van de herniazorg in Nederland, indien men zou willen voldoen aan de voorgestelde internationale criteria voor geaccrediteerde herniacentra .

Enquête vraag: Bestaat er in uw regio een netwerk (samenwerkingsverband) voor buikwandchirurgen of (complexe) buikwandchirurgie?
Enquête vraag: Houdt U complexe buikwandbreuken in een database bij?