Verwachtingen na bariatrie: grote verschillen tussen mannen en vrouwen.


C.M.J. Theunissen, D. Tak, I. Nyklicek, M.A.C. de Jongh, B.S. Langenhoff

Donderdag 16 mei 2019

18:17 - 18:25u in Zaal 82

Categorieën: Bariatrie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V07 Upper GI & Bariatrie maligne


Introductie

Er bestaan grote verschillen tussen het gewicht dat patiënten verwachten te verliezen na bariatrische chirurgie en wat behandelaars haalbaar achten. Het effect van deze verwachtingen op het gewichtsverlies is echter onduidelijk. Deze studie beschrijft de motivaties en verwachtingen van patiënten en de relatie met gewichtsverlies 1 en 2 jaar postoperatief.

Methode

Middels lineaire regressie analyses werd de associatie tussen verwachtingen en daadwerkelijk gewichtsverlies uitgedrukt als %TWL (% total weight-loss) en %EBMIL (% excess BMI loss) 1 en 2 jaar postoperatief onderzocht, corrigerend voor demografische kenmerken, operatie-types en zelfvertrouwen (Rosenberg self-esteem scale). Deze analyses werden apart herhaald per geslacht. Verschillen tussen mannen en vrouwen in de motivatie voor het ondergaan van bariatrische chirurgie werden middels chi-kwadraat toetsen onderzocht.

Resultaten

In totaal werden 475 patiënten geïncludeerd. Het gewichtsverlies was bekend van 393 (83%) en 362 patiënten (76%) 1 en 2 jaar postoperatief. Hogere verwachtingen waren niet significant geassocieerd met gewichtsverlies in het eerste jaar, maar wel positief geassocieerd met gewichtsverlies 2 jaar postoperatief (%TWL B 0.17, p 0.03; %EBMIL B 0.16, p 0.04) . Aparte analyses voor mannen en vrouwen lieten een significante negatieve associatie zien tussen verwachtingen en %TWL bij mannen 1 jaar (B-0.29, p 0.01) en 2 jaar postoperatief (B -0.32, p 0.01), waar deze associatie bij vrouwen na 2 jaar significant positief was (B 0.28, p 0.001).

Conclusie

Hogere verwachtingen waren geassocieerd met hoger gewichtsverlies bij vrouwen en lager gewichtsverlies bij mannen. Dit kan zijn wegens de verschillen in motivaties tussen mannen en vrouwen, die resulteren in ander gedrag in het behouden van het gewichtsverlies. Deze verschillen dienen te worden meegenomen in de preoperatieve screening voor bariatrische chirurgie.