Wat is het optimale tromboseprofylaxebeleid bij bariatrische chirurgie? Een vergelijking tussen verlengde en korte termijn LMWH therapie in een fast-track setting


M. Leeman, L.U. Biter, J.A. Apers, M. Dunkelgrun

Donderdag 16 mei 2019

18:25 - 18:33u in Zaal 82

Categorieën: Bariatrie, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V07 Upper GI & Bariatrie maligne


Introductie

Morbide obesitas is een risicofactor voor het ontwikkelen van veneuze trombo-embolische events (VTE). Fast-track protocollen bij bariatrische chirurgie kunnen dit risico juist verlagen, door snelle mobilisatie en korte opnameduur. Thromboseprofylaxe is belastend voor patiënten. Deze studie onderzoekt welk tromboseprofylaxebeleid optimaal is voor de bariatrische patiënt binnen het fast-track protocol.

Methode

Retrospectieve cohort studie. Data werd verzameld van patiënten die een primaire Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) of sleeve gastrectomie (SG) ondergingen tussen Januari 2014 en December 2018. Patiënten geopereerd in 2014-2015 kregen gedurende 4 weken postoperatief tromboseprofylaxe. Patiënten geopereerd in 2016-2017 kregen na een protocolwijziging nog gedurende 2 weken postoperatief tromboseprofylaxe. Patiënten geopereerd in 2018 kregen volgens de laatste protocolwijziging alleen tromboseprofylaxe gedurende opname. Patiënten die reeds anticoagulantia gebruikten vanwege hun voorgeschiedenis, werden ongeacht het jaar van operatie als aparte groep geanalyseerd. Primaire uitkomstmaten waren (na)bloeding en VTE binnen 3 maanden postoperatief. Secundaire uitkomstmaat was toediening van tranexaminezuur.

Resultaten

3666 patiënten ondergingen een primaire bariatrische RYGB of SG in één centrum. In het cohort 2014-2015 zijn 15/1119 (1.3%) bloedingen opgetreden. In cohort 2016-2017 waren er 18/1479 (1.2%) bloedingen, in cohort 2018 8/720 (1.1%) en in de groep met coagulantiagebruik 22/329 (6.3%). Het bloedingsrisico tussen de 3 cohorten zonder anticoagulantia-gebruik was niet significant verschillend (p=0.906). Er zijn over de jaren 0 patiënten teruggezien in het ziekenhuis met klachten van VTE.

Conclusie

Ondanks het verkorten van de duur van tromboseprofylaxe over de jaren, is er geen significant verschil gevonden in VTEs, mogelijk te verklaren door de snelle mobilisatie en ontslag vanuit het fast-track protocol. Er is geen verschil gevonden in percentage (na)bloedingen. Korte tromboseprofylaxe rond bariatrische chirurgie is veilig bij bepaalde patiënten.