Behandeling van transsphincterische, cryptoglandulaire fistels middels transanale mucosa verschuivingsplastiek (TAMVP). Kunnen de resultaten verbeterd worden door toevoeging van autoloog “Platelet Rich Stroma”? Een pilot studie


J.H.C. Arkenbosch, O. van Ruler, H.P. Stevens, A.C. de Vries, C.J. van der Woude, E. de Graaf, W.R. Schouten

Donderdag 16 mei 2019

17:53 - 18:01u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V02 Colorectaal benigne & maligne


Introductie

TAMVP faalt bij één op de drie patiënten. "Platelet Rich Stroma"(PRS), een combinatie van "Stromal Vascular Fraction"(SVF) en "Platelet Rich Plasma"(PRP), bevat stamcellen die, geactiveerd door trombocyten, een rol spelen bij wondgenezing. Deze pilotstudie onderzocht of toevoeging van autoloog PRS de resultaten van TAMVP op een veilige manier kan verbeteren.

Methode

Tussen december 2017 en oktober 2018 werd bij 19 patiënten die een TAMVP ondergingen, PRS in de wand van het fistelkanaal geïnjiceerd (1 cc met ±100.000 repair cellen per cm). Preoperatief werd bij alle patiënten een MRI vervaardigd. De minimale duur van de nacontrole bedroeg 6 maanden. Genezing van de fistel werd klinisch gedefinieerd als het stoppen van afscheiding van vocht en volledige sluiting van de uitwendige opening. Bij alle patiënten bij wie de fistel genezen was werd opnieuw een MRI vervaardigd. Volledige fibrosering van het oorspronkelijke fistelkanaal was de radiologische definitie van genezing van de fistel.

Resultaten

Er werden 19 patiënten geïncludeerd (man/vrouw: 10:9, mediane leeftijd 43 jaar (IQR 33-52). Alle patiënten waren voorafgaand aan de TAMVP minstens één keer (range 1-20 operaties) aan hun fistel geopereerd. Eén patiënt ontwikkelde een hematoom ter plaatse van de liposuctie plaats. Eén patiënt kreeg een nabloeding onder de flap waarvoor een her operatie noodzakelijk was. Binnen 6 maanden was de uitwendige opening van de fistel volledig gesloten bij 17 patiënten (89%). Bij 16 van deze 17 patiënten liet ook de MRI volledige genezing van de fistel zien. Dit betekent dat het genezingspercentage in ieder geval 84% bedraagt.

Conclusie

Het peroperatief verkrijgen en toevoegen van autoloog "Platelet Rich Stroma" aan de transanale mucosa verschuivingsplastiek bij patiënten met een hoge transsfincterische cryptoglandulaire peri-anale fistel is veilig en leidt tot betere resultaten. Langere nacontrole en gerandomiseerd onderzoek zijn nodig om de waarde nader te bepalen.