Poster pitch - Single-port opheffen van eindstandig descendostoma: ECHT een serieuze en aantrekkelijke optie voor continuiteitsherstel


Y.T. van Loon, S.H.E.M. Clermonts, D.K. Wasowicz, D.D.E Zimmerman

Donderdag 16 mei 2019

18:38 - 18:43u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), GE, Poster pitch

Parallel sessie: V02 Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Continuititeitshersel van eindstandig descendostoma kent behoorlijke morbiditeit (10-14%) en mortaliteit (4-30%). Technische haalbaarheid en verminderde postoperatieve morbiditeit door gebruik van single-port techniek door de stoma-opening is eerder in kleine aantallen aangetoond. Deze studie evalueert de resultaten van het standaardiseren van de single-port techniek bij continuiteitsherstel in een groot cohort.

Methode

Alle patiënten die single-port opheffen van eindstandig descendostoma hebben ondergaan tussen November 2012 en November 2018 in een centrum zijn geïncludeerd in deze studie. Primaire uitkomstmaat zijn postoperatieve complicaties binnen 30 dagen. Secundaire uitkomsten zijn opnameduur, succesratio van de single-port techniek en chirurgische details als operatieduur en conversie ratio.

Resultaten

Van de 85 procedures zijn 69.4% postoperatief volledig ongecompliceerd verlopen. Er was geen postoperatieve mortaliteit. Wondinfectie als meest voorkomende complicatie kwam voor in 22.4%, majeure complicaties met Clavien Dindo classificatie 3 of hoger in 9.4% van de gevallen, waar ook naadlekkage in 3.5% van de patiënten onder valt. Mediane opnameduur was 3.0 [1-69] dagen, single-port succesratio was 64.7%, 15.3% werd geconverteerd naar een open procedure en 20% naar multi-port laparoscopie (met een of meer 5 mm trocars). Mediane operatieduur was 127 [40-332] minuten.

Conclusie

Deze studie bevestigt de veiligheid, haalbaarheid en voordelen van de single-port techniek bij continuiteitsherstel van een eindstandig descendostoma. In centra met ervaren laparoscopische chirurgen is deze techniek een aantrekkelijke modaliteit in continuiteitsherstel operaties, vooral bij patienten na eerdere open abdominale ingrepen.