De LekCheck: het eerste prospectieve onderzoek naar perioperatief modificeerbare risicofactoren voor naadlekkage na colorectale chirurgie door de Taskforce Naadlekkage.


D. Huisman, S. van Rooijen, B.T. Bootsma, R.M.H. Roumen, G.D. Slooter, F. Daams

Vrijdag 17 mei 2019

9:16 - 9:24u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V10 Colorectaal maligne 1


Introductie

Er zijn talloze risicofactoren voor colorectale naadlekkage, de meeste daarvan zijn niet veranderbaar en hun exacte risicozwaarte voor lekkage is onduidelijk. De internationale LekCheck studie is de eerste prospectieve studie naar de waarde van zowel de preoperatieve als perioperatief modificeerbare parameters.

Methode

Patiënten die een colorectale resectie met primaire anastomose ondergingen werden geïncludeerd in 13 ziekenhuizen van juni 2016 tot december 2018. Door middel van multidisciplinaire digitale checklist, werden tijdens het aanleggen van de anastomose patiënt-, operatie- en chirurg-gerelateerde parameters vastgelegd. Van al deze parameters is in een eerder uitgevoerd onderzoek een relatie met lekkage aangetoond. Univariate en multivariate logistische regressieanalyses werden gebruikt om de potentiële relatie tussen deze parameters en naadlekkage vast te stellen.

Resultaten

Van 1120 patiënten ontwikkelden 107 patiënten (9,6%) naadlekkage. Significant gecorreleerd aan lek­kage in univariate analyse waren hemoglobine (man<8mmol/l, vrouw<7mmol/l), bloedverlies >100ml, inotropica, contaminatie en perioperatieve glucose. In multivariate analyse blijven de volgende risicofactoren geassocieerd met naadlekkage: reactieve conversie (OR:2,749 95%CI1,08–6,961), contaminatie omgeving anastomose (OR:5,013 95%CI2,389–10,52), hemoglobine<7mmol/l (OR:1,3 95%CI1,12–1,5) en gebruik inotropica (OR:1,552 95%CI1,005–2,66). Wanneer een of meerdere bij de univariate analyse gevonden parameters afwijkend was resulteerde dat in een sterk verhoogd lekkage percentage. 13% lekkage bij patiënten met 1 afwijkende factor tot 33% lekkage bij 5 afwijkende factoren. Dit was 5,1% in de groep zonder risicofactoren.

Conclusie

Perioperatieve anemie, reactieve conversie, contaminatie omgeving anastomose en gebruik inotropica zijn onafhankelijke intraoperatieve modificeerbare risicofactoren voor colorectale naadlekkage. Op basis van de uitkomsten van LekCheck kan een intraoperatieve risico-inschatting worden gemaakt. Het effect van optimalisatie van een bundel risicofactoren op het optreden van lekkage wordt onderzocht in een prospectief vervolgonderzoek.