Selectieve darm decontaminatie in colorectaal carcinoom patienten: de resultaten van de SELECT Trial


G.S.A. Abis, H.B.A.C. Stockmann, H.J. Bonjer, S.J. Oosterling

Donderdag 16 mei 2019

18:09 - 18:17u in Brabantzaal

Categorieën: GE, Colorectaal (maligne), Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V02 Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Ongeveer 30% van de patienten ontwikkelen een infectieuze complicatie of naadlekkage na resectie van een colorectaal carcinoom. Het doel van deze multicenter randomized controlled trial was om te bepalen of selectieve darm decontaminatie (SDD) deze complicaties kon verminderen in electieve colorectaal carcinoom chirurgie.

Methode

De SELECT Trial was een multicenter, open-label, randomized clinical trial in 6 centra in Nederland. Patienten met een colorectaal carcinoom die in aanmerking kwamen voor electieve curatieve chirurgie met een primaire anastomose waren beschikbaar voor inclusie. Orale Colistine, Tobramycine en Amphotericine B werden gegeven aan de SDD groep. Beide groepen kregen intraveneus Cefazoline en Metronidazol als profylaxe. Darmvoorbereiding werd gegeven voor linkszijdige-, sigmoid- en anterior resecties. Naadlekkage was de primaire uitkomst terwijl infectieuze complicaties en mortaliteit belangrijke secundaire uitkomsten waren

Resultaten

228 patienten werden gerandomiseerd in de SDD groep en 227 in de controle groep totdat de trial werd gestopt nadat de interim-analyse aantoonde dat superioriteit niet meer behaald kon worden. Effectieve decontaminatie werd bevestigd middels IS-pro. Naadlekkage werd in 14 patienten (6,1%) in de SDD groep gezien en in 22 patienten (9,6%) in de controle groep (odds ratio) (OR 0,61 (0,30-1,22)) In de SDD groep hadden minder patienten één of meer infectieuze complicaties dan in de controle groep (14,9% (n=34) versus 26,9% (n=61), (OR 0,48 (0,30-0,76)). Multivariabele analyse bevestigde de reductie van infectieuze complicaties door SDD (OR 0,472 (0,294-0,755)).

Conclusie

SDD vermindert infectieuze complicaties na colorectaal carcinoom resecties, maar had geen significante vermindering van het aantal naadlekkages tot effect in deze trial.