Non-invasieve detectie van naadlekkage na colorectale chirurgie door de electronische neus


V.D. Plat, B.T. Bootsma, M. Neal, K. Nielsen, D.J.A. Sonneveld, J. Tersteeg, R.M.P.H. Crolla, D. van Dam, H.A. Cense, H.B.A.C. Stockmann, J.A. Covington, T.G.J. de Meij, J.B. Tuynman, N.K.H. de Boer, F. Daams

Donderdag 16 mei 2019

18:17 - 18:25u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V02 Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Idealiter wordt in de diagnostiek naar naadlekkage gebruik gemaakt van non-invasieve technieken. Vluchtige organische bindingen (VOB's) ontstaan in het lichaam mede als gevolg van infectieuze processen en zijn meetbaar in de urine. In deze studie wordt onderzocht of deze VOB's gebruikt kunnen worden als biomarkers voor naadlekkage na colorectale chirurgie.

Methode

Deze nationale multicenter cross-sectionele studie werd in 5 deelnemende centra uitgevoerd. Er werd urine afgenomen bij 22 patiënten met een bewezen naadlekkage en 27 patiënten na ongecompliceerde colorectale chirurgie. Urine werd afgenomen tijdens een hoge verdenking op lekkage door een combinatie van klinische verslechtering, biochemische bevindingen en/of radiologisch onderzoek. Naadlekkage werd bevestigd als er een defect ter plaatse van de anastomose werd gevonden middels CT onderzoek of chirurgie. In de urine samples werden de VOB's bepaald met behulp van een elektronische neus (Owlstone, Lonestar®️, UK). (Figuur 1)

Resultaten

Urine VOB's van patiënten met een naadlekkage verschilden significant van de VOB's van ongecompliceerde patiënten, met een AUC van 0.91 (95% CI: 0.81-1.00, p<0.001), sensitiviteit van 86% en specificiteit van 93% (Figuur 2). Serum CRP was significant verhoogd in patiënten met een bewezen naadlekkage, echter met een lagere diagnostische nauwkeurigheid (AUC: 0.82, 95% CI: 0.68-0.95, p<0.001). Het combineren van VOB's en CRP resulteerde niet in een significante verbetering van de diagnostische nauwkeurigheid vergeleken met VOB's alleen.

Conclusie

Deze studie laat zien dat VOB's in de urine van patiënten met een naadlekkage significant verschillen van die van ongecompliceerde patiënten na colorectale chirurgie. Er werd een hogere diagnostische nauwkeurigheid gevonden ten opzichte van serum CRP.

Figuur 1. Weergave van de vluchtige organische verbindingen in urine
ROC curve voor de detectie van naadlekkage na colorectale chirurgie