Orgaan sparende behandeling van het rectum carcinoom: is een completerende TME na initiële transanale minimale invasieve chirurgie oncologisch verantwoord?


S.H.E.M. Clermonts, Y.T. van Loon, H. Pottel, D.K. Wasowicz, D.D.E Zimmerman

Vrijdag 17 mei 2019

9:24 - 9:32u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V10 Colorectaal maligne 1


Introductie

Transanale minimale invasieve chirurgie(TAMIS) is toenemende populair als orgaan sparende behandeling bij vroeg ontdekte rectumcarcinomen. Indien definitief histologisch onderzoek ongunstige prognostische kenmerken toont, dient een completerende totale mesorectale-excisie(cTME) uitgevoerd te worden. Deze studie vergelijkt de chirurgische en oncologische resultaten van cTME na TAMIS met de resultaten na primaire totale mesorectale-excisie(pTME).

Methode

Alle patiënten die een cTME ondergingen, werden vergeleken met een case-match controlegroep patiënten die een pTME ondergingen. Leeftijd, ASA-score, geslacht, BMI, afstand van de tumor tot de sfincter, tumor diameter en T- stadium werden als paramaters gebruikt voor de case-match analyse. Primaire uitkomstmaten zijn postoperatieve complicaties en de chirurgische details zoals totale operatieduur, bloedverlies en perioperatieve complicaties.

Secundaire uitkomstmaten zijn de oncologische resultaten uitgedrukt in de kwaliteit van de mesorectale fascia, lokaal recidief, recidief op afstand en 1- en 5-jaars ziektevrije overleving.

Resultaten

Tussen 2011 en 2017 zijn 20 cTME-procedures uitgevoerd, zij werden vergeleken met 40 pTME-procedures. Er zijn geen significante verschillen in totale operatietijd (237 min vs 226 min, p=0.53), bloedverlies (126ml vs. 158 ml, p=0.72), gemiddeld aantal lymfeklieren per preparaat (15 vs 18, p=0.06) of complicaties (45% vs 55% p=0.07) tussen beide groepen. Er werd significant vaker abdominoperineale resecties (APR) uitgevoerd in de cTME-groep (50% vs 40%, p=0.012). Gedurende de follow-up waren er 3(15%) metastasen op afstand in de cTME-groep en 1(2.5%) in de pTME-groep (p=0.069). Er was een significant lagere 5-jaars overleving in de cTME-groep (68% vs 90%, p=0.006).

Conclusie

Completerende TME na TAMIS resulteert niet in verhoogde peri- en postoperatieve morbiditeit of mortaliteit, noch resulteert deze aanpak in meer lokale recidieven. Wel suggereert dit onderzoek een verhoogde kans op het ontwikkelen van afstandsmetastasen en een significant lagere 5-jaars ziektevrije overleving.

Table 1. Procedural resultsTAMIS transanal minimally invasive surgery, TME total mesorectal excision, cTME completion TME , pTME primary TME , APR abdominoperineal resection, LAR low anterior resection, LAR-i low anterior resection with protective ileosto
Table 2. Oncological outcomesTAMIS transanal minimally invasive surgery, TME total mesorectal excision, cTME completion TME. pTME primary TME . * American Joint Committee on Cancer staging system. Values are in mean, percent in parentheses.
Figure 1. Disease- free survival: Kaplan-Meier curve estimated comparing disease- free survival between the cTME group (green) and pTME group (blue). There is a statistically significant difference in 5-year disease free survival. Log rank, p=0.006