Adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie in patienten met een lokaal gevorderd colon carcinoom; de COLOPEC gerandomiseerde trial
Vrijdag 17 mei 2019

0:00 - 0:00u in Brabantzaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Symposium (S)

Parallel sessie: S28 NVvH Best Abstract


Introductie

Patiënten met een lokaal gevorderd (T4) of geperforeerd colon carcinoom hebben een hoge kans (~25%) op het ontwikkelen van peritoneale metastasen (PM), vaak zonder curatieve behandelopties. In deze studie wordt de effectiviteit van adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) op het verminderen van de ontwikkeling van PM vastgesteld.

Methode

In dit multicentrum ongeblindeerde superioriteitsonderzoek zijn patienten met een c/pT4N0-2M0 of geperforeerd colon carcinoom gerandomiseerd tussen adjuvante HIPEC gevolgd door routine adjuvant systemische chemotherapie en adjuvant systemische chemotherapie alleen. Adjuvante HIPEC met oxaliplatin (460mg/m2, 30 minuten, 42°C, gelijktijdig 5-FU/LV iv) werd simultaan uitgevoerd (9%) of binnen 5-8 weken (91%) na primaire tumor resectie. Bij alle patienten zonder bewijs van recidiverende ziekte na 18 maanden, werd een diagnostische laparoscopie uitgevoerd. Het primaire eindpunt betrof de PM-vrije overleving op 18 maanden.

Resultaten

Tussen April 2015 en Januari 2017 zijn 204 patienten gerandomiseerd, 102 in elke arm. In de controle arm werden 23 patienten gediagnosticeerd met PM, van wie 7 middels laparoscopie. In de experimentele arm werden 19 patienten gediagnosticeerd met PM, van wie 9 tijdens chirurgische exploratie voorafgaand aan intentioneel adjuvante HIPEC, 8 gedurende routine follow-up en 2 middels laparoscopie. In de 'intention-to-treat' analyse (n=202) werd geen verschil in 18 maanden PM-vrije overleving gezien; 76% (controle) vs. 81 (experimenteel), HR 0·86 (0·51-1·45). Na HIPEC ontwikkelde 14% van patienten post-operatieve complicaties en één inkapselende peritoneaal sclerose.

Conclusie

Geen superioriteit van adjuvante HIPEC met oxaliplatin kon worden aangetoond betreffende 18 maanden PM-vrije overleving in patienten met een T4 of geperforeerd colon carcinoom.

Meer info