Zijn maligne linkszijdige colon obstructies nog altijd ECHT heelkundig domein? Of neemt de MDL-arts over? Een vergelijking van de oncologische uitkomsten na stentplaatsing versus acute resectie.


F.J. Amelung, W.A.A. Borstlap, E.C.J. Consten, J.V. Veld, E.E. van Halsema, W.A. Bemelman, P.D. Siersema, F.J. ter Borg, J.E. van Hooft, P.J. Tanis, Dutch Snapshot Research Group

Donderdag 16 mei 2019

18:01 - 18:09u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (benigne), Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V02 Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Hoewel stentplaatsing als brug tot electieve resectie bij patiënten met een linkszijdige colonobstructie veelbelovende korte termijn uitkomsten laat zien, blijft de oncologische veiligheid onzeker. Deze populatie studie vergelijkt de lange termijn uitkomsten tussen patiënten die een acute resectie ondergaan versus patiënten die zijn behandeld met stentplaatsing en electieve resectie.

Methode

In 75 Nederlandse ziekenhuizen werden de lange termijn uitkomsten van alle patiënten die een resectie hebben ondergaan voor een linkszijdig obstructief coloncarcinoom tussen 2009 en 2016 verzameld middels een nationaal gedragen onderzoeksproject. Stentplaatsing als brug tot electieve resectie werd vergeleken met acute resectie in de curatieve setting, hierbij werden de twee behandelgroepen gematcht op basis van propensity score met een ratio van 1:2.

Resultaten

222 stentpatiënten werden gematcht met 444 acute resectie patiënten. Binnen de stentgroep ondergingen acht patiënten alsnog een acute resectie ten gevolge van een stent-gerelateerde perforatie. Inclusief micro-perforaties was het stent-gerelateerde perforatie percentage 7.7% (17/222). Het locoregionale-recidief percentage na 3 jaar in de stent en acute resectie groep was 11.4% versus 13.6% (p=0.457), de ziektevrije overleving was 58.8% versus 52.6% (p=0.175) en de algehele overleving was 74.0% versus 68.3% (p=0.231), respectievelijk. Stentplaatsing resulteerde in significant minder permanente stoma's (23.9% versus 43.5%; p<0.001). Binnen de stent groep werd geen verschil gezien in oncologische uitkomsten tussen patiënten met en zonder stent-gerelateerde perforatie.

Conclusie

Stentplaatsing als brug tot electieve resectie lijkt een oncologisch veilig alternatief voor acute resectie waarbij significant minder patiënten eindigen met een permanent stoma. Zowel het risico op een stent-gerelateerde perforatie, als op een permanent stoma moet worden besproken met de individuele patiënt, waarna een afgewogen beslissing kan worden gemaakt.

Flowchart van patient inclusie
Oncologische uitkomsten na stentplaatsing als brug tot electieve resectie versus acute resectie in patiënten met een linkszijdig obstructief coloncarcinoom
Oncologische uitkomsten binnen de stentgroep: ziektevrije en algehele overleving in de patiënten met perforatie versus zonder perforatie.