Cytoreductie en HIPEC versus chirurgie zonder HIPEC voor behandeling van goblet cel carcinoïden: een propensity score matched analyse van Nederlandse en Belgische HIPEC centra


N.R. Sluiter, J.D. van der Bilt, D.M.R. Croll, M.R. Vriens, I.H.J.T. de Hingh, P.H.J. Hemmer, A.G.J. Aalbers, A.J.A. Bremers, W. Ceelen, A. D'Hoore, L.J. Schoonmade, V. Coupé, H. Verheul, G. Kazemier, J.B. Tuynman

Vrijdag 17 mei 2019

10:32 - 10:40u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V18 Colorectaal maligne 2


Introductie

Cytoreductie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (CR+HIPEC) verbeteren de overleving van patiënten met peritoneaal gemetastaseerd colorectaal adenocarcinoom. De waarde van CR+HIPEC voor goblet cel carcinoïden (GCCs) en gemengd adeno-neuroendocriene carcinomen (MANECs) is echter onduidelijk. Deze studie vergelijkt daarom uitkomsten van CR+HIPEC met chirurgie zonder HIPEC voor peritoneaal gemetastaseerde GCCs en MANECs.

Methode

Uitkomsten van patiënten met peritoneaal gemetastaseerde GCCs en MANECs behandeld met (1) CR+HIPEC in Nederlandse en Belgische HIPEC centra (n=45); en (2) chirurgie zonder HIPEC verkregen vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (n=569), zijn met elkaar vergeleken. De primaire uitkomst was algehele overleving en secundaire uitkomsten waren morbiditeit en ziekenhuismortaliteit. Na propensity score matching is de algehele overleving van beide cohorten vergeleken in univariate en multivariate analyse. Daarnaast is een systematische review van de literatuur tot 25 juni 2018 verricht volgens de PRISMA richtlijnen.

Resultaten

Na matching voor geslacht, tumorstadium en lymfeklier-, lever- en ovariummetastasen, was CR+HIPEC geassocieerd met verbeterde overleving in het gehele GCC en MANEC cohort en de GCC subgroep in univariate (GCC+MANEC: 39 versus 12 maanden, p

Conclusie

Cytoreductie en HIPEC is geassocieerd met een klinisch en statistisch significant overlevingsvoordeel in patiënten met peritoneaal gemetastaseerde GCCs en MANECs vergeleken met chirurgie zonder HIPEC. De resultaten ondersteunen gecentraliseerde zorg van deze patiënten in gespecialiseerde HIPEC centra.