Poster pitch - Hoe dient de Low Anterior Resection Syndrome (LARS) score te worden geïnterpreteerd?i


S.J. Verkuijl, A. Al-Saidi, H.S. Hofker, M. Trzpis, P.M.A. Broens

Vrijdag 17 mei 2019

9:53 - 9:58u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Poster pitch

Parallel sessie: V10 Colorectaal maligne 1


Introductie

De Low Anterior Resection Syndrome (LARS) score wordt vaak gebruikt om darmdysfunctie na een laag anterieure resectie te beoordelen. Het doel van deze studie was het onderzoeken van de prevalentie van geringe en ernstige LARS in de algemene Nederlandse bevolking en bepalen welke niet-chirurgische factoren met LARS geassocieerd zijn.

Methode

Voor deze cross-sectionele studie gebruikten we de gevalideerde Groningen Defecatie en Fecale Continentie vragenlijst om een ​​steekproef van de algemene Nederlandse bevolking te screenen (N = 1259). LARS werd gedefinieerd op basis van de vijf symptomen van de LARS-score: incontinentie voor flatus en/of feces, frequentie en fragmentatie van de ontlasting en fecale urgentie. Respondenten die minder scoorden dan 21 punten hadden geen LARS. Een score van 21-29 punten werd gedefinieerd als geringe LARS en 30-42 punten als ernstige LARS. Om constipatie, fecale incontinentie en het prikkelbare darmsyndroom te definiëren, gebruikten we de Rome IV-criteria.

Resultaten

Er werd een mediane LARS-score van 16.0 gevonden in de totale studiepopulatie. Geringe LARS was significant vaker aanwezig dan ernstige LARS (24.3% en 12.2% respectievelijk, P<0.001). Darmaandoeningen, waaronder fecale incontinentie, constipatie en prikkelbare darmsyndroom, waren significant geassocieerd met LARS, terwijl geslacht, leeftijd, body mass index en vaginale bevalling(en) dat niet waren. Opmerkelijk was dat respondenten die leden aan diabetes mellitus significant gevoeliger waren voor zowel geringe als ernstige LARS (OR 2.8 (95% CI, 1.8-4.4) and OR 3.7 (95% CI, 2.2-6.2) respectievelijk).

Conclusie

Concluderend zijn geringe en ernstige LARS in grote mate aanwezig in de algemene Nederlandse bevolking. Daarom kan de LARS-score alleen worden gebruikt om het functionele resultaat van een laag anterieure resectie te interpreteren, wanneer algemene referentiewaarden in acht worden genomen.