Circulerend tumor DNA als marker voor patiënten met colorectale peritoneale metastasen, een klinische feasibility studie.


N.R. Sluiter, J. Beagan, S. Bach, S.L. Vlek, D.A.M. Heideman, D.M. Pegtel, P. Eijk, G. Kazemier, N.C.T. van Grieken, B. Ylstra, J.B. Tuynman

Vrijdag 17 mei 2019

10:40 - 10:48u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V18 Colorectaal maligne 2


Introductie

Colorectale peritoneale metastasen (CRPM) worden vaak in een laat stadium gediagnosticeerd door falen van huidige diagnostiek. Hierdoor zijn curatieve opties zoals cytoreductie en HIPEC (CR-HIPEC) vaak niet meer mogelijk. Deze studie onderzoekt de waarde van circulerend tumor DNA (ctDNA) voor de diagnostiek en monitoring van patiënten met CRPM.

Methode

In deze prospectieve klinische studie werd van patiënten met CRPM die in aanmerking kwamen voor CR-HIPEC preoperatief, 2-4 weken postoperatief en elke 3 maanden tot een eventueel recidief bloed afgenomen. DNA van de primaire tumor en peritoneale metastasen werd onderzocht op het meest voorkomende mutaties met Next Generation Sequencing met het Illumina TruSeq Amplicon Cancer Panel. Op basis van deze analyse werd het cel-vrije DNA van de plasma samples geanalyseerd met droplet digital PCR.

Resultaten

Drieëndertig patiënten zijn geïncludeerd in de studie, waarvan 25 patiënten CR-HIPEC hebben ondergaan en 8 patiënten een open-dicht procedure. Preoperatief werd ctDNA gevonden in het plasma van 53% van de patiënten. Alle patiënten waren 2-4 weken na CR-HIPEC negatief voor ctDNA, op één patiënt na. Deze patiënt ontwikkelde binnen 6 maanden na CR-HIPEC een systemisch recidief. In de follow-up hadden twee van de drie patiënten met een recidief detecteerbaar ctDNA ten tijde van het recidief zonder dat het CEA verhoogd was. ctDNA bleek een belangrijke factor omdat patiënten met preoperatief detecteerbaar ctDNA een slechtere ziekte-vrije overleving hadden na CR-HIPEC (p=0.12).

Conclusie

Analyse van ctDNA is een veelbelovende aanvullende diagnostische methode voor patiënten met CRPM. Daarnaast kan het dienen als prognostische marker voor slechtere ziekte-vrije overleving en gebruikt worden voor monitoring na CR-HIPEC.