Poster pitch - Tweede en derde laparoscopische exploratie tijdens de follow-up na curatieve resectie van pT4 coloncarcinoom voor vroegdetectie van peritoneale metastasen; de COLOPEC 2 gerandomiseerde multicenter trial.


V. Bastiaenen, C.E.L. Klaver, N.F.M. Kok, J.H.W. de Wilt, I.H.J.T. de Hingh, A.G.J. Aalbers, D. Boerma, A.J.A. Bremers, J.W.A. Burger, E.B. van Duyn, P. Evers, W.M.U. van Grevenstein, P.H.J. Hemmer, E.V.E. Madsen, P. Snaebjornsson, J.B. Tuynman, M.J. Wiezer, M.G.W. Dijkgraaf, J.D. van der Bilt, P.J. Tanis

Vrijdag 17 mei 2019

10:53 - 10:58u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Poster pitch

Parallel sessie: V18 Colorectaal maligne 2


Introductie

Circa 20-30% van de patiënten met een pT4N0-2M0 coloncarcinoom ontwikkelt metachrone peritoneale metastasen (PM). Door beperkte sensitiviteit van beeldvorming worden PM vaak ontdekt in een stadium, waarin slechts 25% van de patiënten in aanmerking komt voor curatieve therapie. Diagnostische strategieën waarmee subklinische PM kunnen worden gediagnosticeerd zijn daarom dringend nodig.

Methode

De COLOPEC 2 trial onderzoekt of het verrichten van diagnostische laparoscopieën (DLS) tijdens de follow-up van patiënten met een pT4N0-2M0 coloncarcinoom bijdraagt aan de vroegdetectie van PM. Patiënten ondergaan 6 maanden postoperatief een CT-abdomen, gevolgd door een second look DLS als op CT geen PM of incurabele afstandsmetastasen worden gedetecteerd (Figuur 1). Patiënten zonder PM worden vervolgens gerandomiseerd tussen routine follow-up inclusief 18 maanden CT-abdomen en een experimentele arm met third look DLS als de CT-abdomen geen PM of incurabele afstandsmetastasen toont. Primair eindpunt is het percentage PM gediagnosticeerd na een negatieve second look DLS, bepaald op 20 maanden postoperatief.

Resultaten

In circa 30 Nederlandse ziekenhuizen zullen 389 patiënten worden geïncludeerd. Naar verwachting zal tijdens de second look DLS bij 10% van de patiënten PM worden gediagnosticeerd. De overige 90% van de patienten zal worden gerandomiseerd. Naar verwachting zal bij 5% van de patiënten in de controle arm PM worden ontdekt met routine follow-up, tegenover 15% van de patiënten in de experimentele arm die aanvullend op de routine follow-up een third look DLS ondergaan.

Conclusie

De verwachting is dat vroegdetectie van PM resulteert in een toename van het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor in opzet curatieve behandeling, bestaande uit cytoreductieve chirurgie en HIPEC. Dit leidt waarschijnlijk tot een verbeterde overleving, gezien de correlatie tussen de uitgebreidheid van PM en de compleetheid van cytoreductie.

Figuur 1. Flowchart COLOPEC 2. DLS, diagnostische laparoscopie; PM, peritoneale metastasen. « Terug