Het nut van een gestandaardiseerde diagnostische laparoscopie tijdens de preoperatieve work-up voor cytoreductieve chirurgie (CRS) met hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) in patiënten met verdenking op colorectale peritoneale metastasen


J.E.K.R. Hentzen, W.Y. van der Plas, R.D.N. Constansia, L.B. Been, F.J.H. Hoogwater, R.J. van Ginkel, G.M. van Dam, P.H.J. Hemmer, S. Kruijff

Vrijdag 17 mei 2019

10:00 - 10:08u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V18 Colorectaal maligne 2


Introductie

Patiënten met resectabele colorectale peritoneale metastasen (PM) kunnen behandeld worden met cytoreductieve chirurgie gecombineerd met hyperthermische intraperitoneale chemotherapie (CRS+HIPEC). In deze studie onderzoeken wij het nut van het standaard verrichten van een diagnostische laparoscopie (DLS) in patiënten met verdenking op colorectale PM om zo het selecteren voor CRS+HIPEC te optimaliseren.

Methode

Patiënten met verdenking op colorectale PM die tussen 2012 en 2018 een DLS ondergingen om de aanwezigheid en uitgebreidheid van peritoneale ziekte vast te stellen werden retrospectief geïncludeerd vanuit onze prospectief bijgehouden database. De mate van beoordeelbaarheid van de uitgebreidheid van peritoneale ziekte in het abdomen werd gedefinieerd als goed indien er voldoende zicht was op tenminste beide diafragma's, de bekkenregio en het volledige dunne darmpakket. Verder werden grote postoperatieve complicaties (Clavien-Dindo graad ≥3), perioperatieve redenen om patiënten af te wijzen voor CRS+HIPEC en de algemene overleving van patiënten die wel en niet in aanmerking kwamen voor CRS+HIPEC bestudeerd.

Resultaten

Honderd eenentachtig patiënten werden geanalyseerd. Bij 138 patiënten (75%) was een goede laparoscopische evaluatie mogelijk, en bij 24 patiënten (13%) werd geconverteerd naar een open procedure. Hierna bleken 93 patiënten (50.5%) niet geschikt voor CRS+HIPEC waarbij de voornaamste redenen de afwezigheid van colorectale PM (36.6%) of te uitgebreide ziekte (37.6%) waren. Bij zeven patiënten (3.8%) trad een grote postoperatieve complicatie op zonder postoperatieve mortaliteit. Patiënten die niet geschikt waren voor CRS+HIPEC vanwege te uitgebreide peritoneale ziekte leefden significant korter (14 maanden, [95% Cl 10-18]) in vergelijking met patiënten die geschikt leken voor CRS+HIPEC (35 maanden, [95% Cl 30-40], p <0.0001).

Conclusie

Wij adviseren om bij patiënten met verdenking op colorectale PM standaard een DLS te verrichten tijdens de preoperatieve work-up voor CRS+HIPEC. DLS blijkt goed uitvoerbaar en veilig, terwijl de morbiditeit van een onnodige niet-therapeutische laparotomie (open dicht procedure) bij patiënten met te uitgebreide ziekte of afwezigheid van ziekte wordt voorkomen.

Figuur 1 - Algemene overleving van patiënten met verdenking op colorectale peritoneale metastastasen uitgesplits naar vier verschillende subgroepen.