Behandeling van stadium IV rectumcarcinoom: multicentrische retrospectieve studie naar kortdurende radiotherapie (5 x 5 Gy), neoadjuvante systemische therapie en aansluitend lokale behandeling van alle tumorlocaties


E.N.D. Kok, K. Havenga, C.B.H.A. Kobus, S.V. Siemons, J.H.W. de Wilt, E.D. Geijsen, P.J. Tanis, J. Buijsen, J. Melenhorst, H.J.T. Rutten, F.P. Peters, J. Hagendoorn, N.F.M. Kok, A.G.J. Aalbers, T.J.M. Ruers, G.L. Beets, K.F.D. Kuhlmann

Vrijdag 17 mei 2019

9:08 - 9:16u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V10 Colorectaal maligne 1


Introductie

De optimale behandeling van stadium IV rectumcarcinoom blijft onduidelijk. Kortdurende radiotherapie (5x5Gy) met aansluitend systemische therapie, gevolgd door lokale behandeling van alle tumorlocaties, combineert lokale controle van de primaire tumor met vroege behandeling van de afstandsmetastasen. Deze studie evalueert de haalbaarheid en effectiviteit van dit schema in de dagelijkse praktijk.

Methode

Patiënten met een rectumcarcinoom en (potentieel) curabele synchrone levermetastasen met of zonder extrahepatische metastasen, die behandeld werden tussen 2010 en 2015 in 8 tertiaire verwijscentra in Nederland, werden retrospectief geëvalueerd. De uitkomstmaten waren voltooiing van het gehele behandelschema, chirurgische complicaties, progressie vrije overleving (PFS) en algehele overleving (OS). Voltooiing van het gehele behandelschema werd gedefinieerd als het ondergaan van een kort schema radiotherapie (5x5 Gy), tenminste 1 cyclus systemische therapie en daaropvolgende lokale behandeling van alle aanwezige tumorlocaties.

Resultaten

In totaal werden 169 patiënten geïncludeerd. De mediane follow up was 50 maanden (2-89 maanden). Voltooiing van het gehele behandelschema werd bereikt in 65.7%. Primaire tumorresectie werd verricht in 112 patiënten (66.3%), lokale behandeling van de lever en extrahepatische metastasen in respectievelijk 132 en 19 patiënten (78.1% en 11.2%). Graad 3-5 complicaties na rectum- en leverresectie werden geobserveerd in 16.3% en 12.5%. De 3-jaar PFS en OS waren 24.2% en 48.8% (95%CI: 40.4-57.2 en 16.6-31.6). Mediane OS van patiënten waarbij het gehele schema voltooid werd was 51.5 maanden vs. 15.1 maanden in patiënten waarbij het behandelschema niet werd voltooid (p<0.001).

Conclusie

Circa tweederde van de patiënten met potentieel curatief stadium IV rectumcarcinoom was in staat de behandeling met kortdurende radiotherapie, systemische therapie en aansluitend lokale behandeling van alle tumorlocaties te voltooien. Voltooiing van het behandelschema was significant gecorreleerd met een betere algehele overleving.

Stroomdiagram gehele onderzoekspopulatie
Algehele overlevingscurven van: de gehele onderzoekspopulatie (zwart), patiënten die het behandelschema hebben voltooid (rood) en patiënten die het behandelschema niet hebben voltooid (blauw).
Progressie vrije overlevingscurve van de gehele onderzoekspopulatie