Vergelijking van de klinische en de pathologische peritoneal cancer index bij patiënten met peritoneale metastasen van colorectale origine


N.L. de Boer, A.R.M. Brandt-Kerkhof, E.V.E. Madsen, C. Verhoef, J.W.A. Burger

Vrijdag 17 mei 2019

10:08 - 10:16u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V18 Colorectaal maligne 2


Introductie

De peritoneal cancer index (PCI) en het uitvoeren van complete cytoreductie zijn de twee belangrijkste prognostische factoren voor patiënten met peritoneale metastasen van colorectaal carcinoom, die in aanmerking komen voor hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC). Bij een PCI-score boven de 20 of irresectabele tumor wordt een HIPEC-procedure niet zinvol meer geacht.

Methode

In deze studie vergelijken we de klinische score van de chirurg (kPCI) met de PCI-score bevestigd door de patholoog (pPCI). Hiervoor werden alle opeenvolgende patiënten die een HIPEC-procedure ondergingen voor peritoneale metastasen van colorectale origine tussen maart 2014 en mei 2018 geïdentificeerd. De kPCI werd in alle patiënten tijdens laparotomie bepaald voor een ervaren chirurg. Vervolgens werd van elk van de 13 buikregio's (zie figuur 1) voor tumor verdacht materiaal ingestuurd naar de patholoog en werd de pPCI bepaald. Overige relevante patiënt- en tumor-gerelateerde kenmerken werden verzameld.

Resultaten

In het totaal ondergingen 119 patiënten een HIPEC-operatie, 60 mannen (50,4%) en 59 vrouwen (49,6%). De mediane leeftijd was 64 (IQR 55 - 71). De pPCI was lager dan de kPCI-score bij 79 (66,4%) patiënten, de score was hetzelfde bij 38 (31,9%) en bij 2 patiënten (1,7%) was de pPCI hoger dan de kPCI. De mediane totale kPCI (kPCI=11, IQR 6-16) was significant hoger dan de pPCI (pPCI=8, IQR 3-13, p<0.001). Mediane overleving was 36 maanden (IQR 18-NB). Wanneer de pPCI onderverdeeld werd in 4 verschillende PCI categorieën (0-5, 6-10, 11-15, ≥16), bleek deze van prognostische waarde.

Conclusie

De klinische bepaling van de PCI door de chirurg resulteert vaak in een overschatting van de werkelijke score. Bij twijfel over de uitgebreidheid van ziekte/de beslissing om te continueren met HIPEC-operatie kan een peroperatieve vriescoupe waardevolle informatie geven. Daarnaast is het bepalen van de pPCI postoperatief van prognostische waarde.

De Peritoneal Cancer Index