Poster pitch - Prevena™ bij abdominoperineale resectie


R.F.A. van Poppel, V.N.N. Kornmann, M. Klein, N.T. van Heek, Ph.M. Kruyt

Vrijdag 17 mei 2019

9:48 - 9:53u in Brabantzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), GE, Poster pitch

Parallel sessie: V10 Colorectaal maligne 1


Introductie

Abdominoperineale resectie (APR) van het rectumcarcinoom is geassocieerd met een hoge kans op postoperatieve perineale wondinfecties. Er zijn negatieve druksystemen ontwikkeld voor de behandeling van incisies met een verhoogd infectierisico. Doel van deze studie is om te onderzoeken of deze systemen de incidentie van perineale wondinfecties na APR kunnen verkleinen.

Methode

Alle opvolgende patiënten met een rectumcarcinoom die een electieve APR hebben ondergaan in ons ziekenhuis, tussen maart 2017 en januari 2019 werden behandeld met een negatieve druksysteem (Prevena™, KCI Medical B.V., Nederland) en werden vergeleken met een historisch cohort van patiënten die een APR hebben ondergaan met reguliere wondzorg. Primaire uitkomstmaat was het ontwikkelen van een perineale wondinfectie binnen 30 dagen na APR. Secundaire uitkomstmaten waren de duur van gebruik van het systeem, redenen voor vroegtijdig verwijderen van het systeem (binnen 5 dagen postoperatief) en subjectief comfort voor de patiënt.

Resultaten

Wondinfecties binnen 30 dagen werden gediagnosticeerd bij twee patiënten na behandeling met Prevena™ (11%) versus zes patiënten in de controle groep (60%). De mediane duur van het functionerend systeem was 5 dagen. Redenen voor het vroegtijdig verwijderen van het systeem waren: lekkage (n=4), loslating (n=3), voortijdig ontslag (n=1) en pijnklachten (n=1). Pijnklachten direct toe te wijzen aan het systeem werden slechts gerapporteerd bij één patiënt.

Conclusie

In deze studie was de incidentie van perineale wondinfecties binnen 30 dagen na APR aanzienlijk kleiner bij patiënten die werden behandeld met het Prevena™ systeem, vergeleken met het historisch cohort. Het systeem werd door patiënten goed getolereerd. Het gebruik van Prevena™ lijkt veelbelovend voor het verminderen van wondinfecties na APR.