Poster pitch - Lage druk pneumoperitoneum tijdens laparoscopische colorectale chirurgie is geassocieerd met een betere perfusie van het peritoneum pariëtale


K.I. Albers, F. Polat, T. Loonen, L.J. Graat, J. Mulier, M.M.J Snoeck, I.F. Panhuizen, G.J. Scheffer, M.C. Warlé

Donderdag 16 mei 2019

18:38 - 18:43u in Zaal 83

Categorieën: Colorectaal (maligne), Poster pitch

Parallel sessie: V08 Algemeen 1


Introductie

Tijdens laparoscopische chirurgie veroorzaakt verhoogde intra-abdominale druk verminderde perfusie van de abdominale organen en weefsels. Hierdoor kan bij langdurige ingrepen ischemie-reperfusieschade ontstaan, hetgeen nadelig kan zijn voor de kwaliteit van herstel. In deze studie wordt bestudeerd of lage intra-abdominale drukken (8 mmHg) leiden tot betere perfusie van het peritoneum pariëtale.

Methode

Deze prospectieve pilotstudie werd uitgevoerd bij patiënten die electieve colorectale laparoscopie ondergingen (n=29). Perfusie van het peritoneum werd gekwantificeerd middels de firefly fluorescentie module van de DaVinci operatierobot. Bij een pneumoperitoneum druk van 8, 12 of 16 mmHg werd intraveneus 0.2 mg/kg indocyanine groen toegediend en gedurende 3 minuten een video opname gemaakt van het peritoneum pariëtale. Geslacht, leeftijd, BMI, bloeddruk, hartfrequentie, temperatuur, neuromusculair blok en type anesthesie werden geregistreerd. Video's werden geblindeerd geanalyseerd in MATLAB. Tussen de groepen werden maximale fluorescente intensiteit (in [-]) en tijd tot bereiken van maximale intensiteit (in seconden) vergeleken.

Resultaten

De baseline kenmerken waren tussen de groepen gelijk. Tijd tot het bereiken van maximale fluorescente intensiteit is korter bij lage druk (8 mmHg) dan bij een standaard druk (12 en 16 mmHg) pneumoperitoneum; respectievelijk 44 ± 12 versus 58 ± 18 seconden (p=0.032). Tevens is maximale fluorescente intensiteit hoger bij een druk van 8 mmHg dan bij 12 en 16 mmHg (222 ± 25 versus 188 ± 54, p=0.033). De maximale fluorescente intensiteit correleert met systolische bloeddruk (correlatiecoëfficiënt 0.55, p=0.02) en MAP (correlatiecoëfficiënt 0.52, p=0.05). Voor de overige variabelen werd geen correlatie waargenomen.

Conclusie

Vergeleken met standaard intra-abdominale druk is lage druk pneumoperitoneum geassocieerd met significant betere perfusie van het peritoneum pariëtale. Daarnaast correleert de systolische bloeddruk met mate van peritoneale perfusie. Dit is een belangrijke aanwijzing dat het gebruik van lagere intra-abdominale druk tijdens laparoscopische chirurgie kan bijdragen aan het voorkomen van ischemie-reperfusieschade.

Figuur 1. Voor een representatief gedeelte werd de fluorescente intensiteit uitgezet in een curve tegen de tijd. Uit de curves werden tijd tot bereiken van maximale fluorescente intensiteit (A) en maximale fluorescente intensiteit (B) bepaald.