Fluorescentie-geleide chirurgie met de pH-geactiveerde fluorescente tracer ONM-100 voor de detectie van solide tumoren: de SHINe studie


P.J. Steinkamp, F.J. Voskuil, W. Kelder, B. Sumer, T. Gao, B. van der Vegt, M.J.H. Witjes, G.M. van Dam

Donderdag 16 mei 2019

17:45 - 17:53u in Baronie

Categorieën: Experimenteel, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V09 Experimenteel


Introductie

Er bestaat geen generieke fluorescente tracer geschikt voor intra-operatieve tumordetectie. Bij de nieuwe fluorescente tracer ONM-100 dissociëren micellen in het acidotisch tumormilieu, een generiek kenmerk van solide tumoren, waardoor activatie van de tracer plaatsvindt. Deze first-in-human trial onderzoekt of ONM-100 veilig en geschikt is voor intra-operatieve margebepaling van solide tumoren.

Methode

Patiënten ontvingen 24±8 uur preoperatief eenmalig intraveneus ONM-100 in een dosisescalatie schema (0.1 - 1.2 mg/kg, N=15), waarna de optimale dosis werd geverifieerd in een opvolgend cohort (N=15). Patienten met histologisch bewezen mammacarcinoom (MC), hoofd-halscarcinoom (HHC), oesofaguscarcinoom (OC) en colorectaal carcinoom (CRC) werden geïncludeerd. Bloed werd afgenomen tot dag 10 voor veiligheid- en farmacokinetiekdata. Intra-operatief werden fluorescentiebeelden gemaakt van de tumor en het wondbed. Na excisie werden fluorescentiebeelden gemaakt van het gelamelleerde weefsel en gedurende alle vervolgstappen van het pathologische verwerkingsproces. De fluorescentiebeeldvorming werd hierna gecorreleerd met standaard histopathologisch onderzoek (zie figuur 1).

Resultaten

30 patiënten (11 MC, 13 HHC, 3 OC, 3 CRC) werden geïncludeerd tussen maart en december 2018. Er werden geen tracer gerelateerde (serieuze) bijwerkingen geobserveerd. Correlatie tussen fluorescentiebeeldvorming en histopathologie liet een scherpe afgrenzing zien tussen tumor- en gezond weefsel, zowel in-als ex vivo (mediane Tumor to Background Ratio 4.50, IQR 3.1, figuur 2). Intra-operatieve fluorescentie was zichtbaar bij alle patiënten met HHC en met een positieve tumormarge. In drie patiënten (HHC, MC) werd een peroperatief onopgemerkte tumor gevonden middels fluorescentiebeeldvorming. Ex vivo werden twee tumorlaesies gevonden die niet zichtbaar waren voor de patholoog en op conventionele preoperatieve beeldvorming.

Conclusie

ONM-100 wordt goed verdragen en is veilig in alle doseringsgroepen en is geschikt voor generieke fluorescentie beeldvorming zowel in-als ex vivo. Onze data laten zien dat ONM-100 gebruikt kan worden als een tumor aspecifieke tracer voor intra-operatieve tumordetectie, het opsporen van occulte ziekte en margebepaling.

Figuur 1. Workflow van intra-operatieve fluorescente beeldvorming naar histologische correlatie
Figuur 2. Twee representatieve voorbeelden van patiënten die 24 +/- 8 uur preoperatief de fluorescente tracer ONM-100 toegediend hebben gekregen. Boven: intra-operatieve scherp afgrensbare fluorescente tumorvisualisatie van een plaveiscelcarcinoom van de