Het effect van Virtual Reality op neuronale en subjectieve pijnverwerking


E.J. Lier, R. Assmann, J.M. Oosterman, M. de Vries, H. van Goor

Donderdag 16 mei 2019

18:09 - 18:17u in Baronie

Categorieën: Experimenteel, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V09 Experimenteel


Introductie

Acute postoperatieve pijn wordt geassocieerd met meer comorbiditeit, slechtere kwaliteit van leven en chronische pijn. Veelgebruikte analgetica geven onvoldoende pijnreductie of hebben bijwerkingen. Virtual Reality (VR) biedt een non-farmacologisch alternatief ter pijnbestrijding. In deze studie werd het effect van VR op neuronale en subjectieve pijnverwerking onderzocht.

Methode

Dertig gezonde proefpersonen participeerden in een gerandomiseerde cross-over studie. Deelnemers ontvingen met willekeurige intervallen pijnlijke elektrische stimuli tijdens een actieve VR conditie, een passieve VR conditie en een controle conditie. Uitkomstmaten waren N1 en P3 amplitudes van pijngerelateerde Evoked Potentials (EP's) in het elektro-encefalogram (EEG) en subjectief gerapporteerde pijnscores. De invloed van diverse persoonlijke eigenschappen (geslacht, leeftijd, gevoeligheid voor VR afleiding) op VR effecten werd onderzocht.

Resultaten

Proefpersonen tijdens interactieve VR toonden significant kleinere N1 en P3 amplitudes (resp. F(2, 56) = 38.943, p <0.01; F(1.401, 39.239) = 28.944, p <0.01) en significant lagere pijnscores (F(2, 46) = 39.069, p <0.01), vergeleken met de controle conditie en passieve VR (Fig 1-2). Gemiddelde (± SD) pijnscores waren 5.6 (±1.35) in de controle conditie, 4.9 (±1.53) in de passieve conditie en 3.2 (±1.53) in de actieve conditie. Er werd een significante correlatie gevonden tussen leeftijd en pijnscores: het pijnreducerend effect van VR was groter in ouderen. Geslacht, game ervaring of gevoeligheid voor VR afleiding hadden geen invloed.

Conclusie

Actieve VR induceert significante pijnreductie, zichtbaar in subjectieve pijnervaring en pijngerelateerde EP's. VR is bij oudere personen effectiever met betrekking tot het verlagen van subjectieve pijnscores. VR heeft weinig bijwerkingen, waardoor het een potentieel aanvullende behandeling voor postoperatieve pijn is.

Figuur 1A. Grand average van N1 en P3 amplitudes tijdens actieve VR, passieve VR en de controle conditie. 1B. Brain activity topography op 130ms tijdens alle condities. 1C. Brain activity topography op 238ms tijdens alle condities.
Figuur 2. Individuele pijnscores (NRS) tijdens alle condities.