Multimodale intra-operatieve beeldvorming van HER2-positieve borstkanker met behulp van [111In]In-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW in een orthotopisch borsttumor model


M.M Deken, D.L. Bos, W.S.F.J. Tummers, T.L. March, C.J.H. van de Velde, M. Rijpkema, A.L. Vahrmeijer

Donderdag 16 mei 2019

18:17 - 18:25u in Baronie

Categorieën: Algemene chirurgie, Experimenteel

Parallel sessie: V09 Experimenteel


Introductie

Multimodale tumorspecifieke beeldvorming kan bijdragen aan intra-operatieve lokalisatie van tumorweefsel en een hogere radicaliteit van resecties. Trastuzumab gelabeld met een fluorofoor en radioactiviteit kan worden gebruikt voor multimodale beeldvorming bij HER2-positieve tumoren. Het doel van deze studie was om de toepasbaarheid van [111In]In-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW aan te tonen in een orthotopisch borstkankermodel.

Methode

Trastuzumab werd geconjugeerd met ρ-isothiocyanaatbenzyl(ITC)-diethyleentriaminepenta azijnzuur(DTPA) en IRDye800CW-NHS-ester en vervolgens gelabeld met 111In. In een dosisescalatiestudie werd de biodistributie van [111In]In-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW 48 uur na injectie bepaald in BALB/c muizen met orthotope HER2-positieve BT474-tumoren. Ook werd een biodistributie studie uitgevoerd in orthotope MCF7-tumoren, die een lage HER2 expressie hebben. Micro-SPECT/CT en fluorescentiebeeldvorming met image-guided resectie van de tumoren werd uitgevoerd in elke groep.

Resultaten

BT474-tumoren konden duidelijk worden gevisualiseerd met zowel micro-SPECT/CT als fluorescentiebeeldvorming waarmee image-guided resectie van de tumoren werd uitgevoerd. De optimale dosis van dubbel-gelabeld trastuzumab in orthotope HER2-positieve BT474-tumoren was 30 ug per muis, met een tumor/bloed ratio van 13 ± 2. [111In]In-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW accumuleerde in HER2-positieve BT474-tumoren (101 ± 7% %ID/g), terwijl opname in MCF7-tumoren met een lage HER2 expressie significant lager was (1,2 ± 0,2% ID/g, p = 0.007).

Conclusie

In een orthotopisch HER2-positief borstkankermodel bleek multimodale beeldvorming met [111In]In-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW mogelijk. In de klinische setting kan [111In]In-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW waardevol zijn voor zowel preoperatieve detectie van tumoren door SPECT/CT-beeldvorming als intra-operatieve tumorlokalisatie door een gamma probe en fluorescentie beeldvorming, om zodoende radicale resecties te verbeteren bij patiënten met HER2-positieve tumoren.

Biodistributie van [111In] In-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW in muizen met orthotope BT474-tumoren (blauw), vergeleken met opname in MCF7-tumordragende muizen (zwart-witte blokken). Opname in MCF7-tumoren was significant lager.
SPECT/CT beeldvorming van een muis met een BT474-tumor met een hoge opname in de tumor en geen opname in de lever of andere organen. Fluorescentiebeelden voor en na resectie van de tumor (B+C).
Na injectie van 10 ug [111In] In-DTPA-trastuzumab-IRDye800CW in een muis met een BT474-tumor, identificeerde fluorescentiebeeldvorming een extra tumorlaesie die niet werd geïdentificeerd tijdens resectie met wit licht.