Een nieuwe trainingsmethode zorgt voor betere uitvoering van een laparoscopische oefentaak


L.A. van Gastel, R.R. Postema, T. Horeman, H.J. Bonjer

Donderdag 16 mei 2019

18:25 - 18:33u in Baronie

Categorieën: Experimenteel, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V09 Experimenteel


Introductie

Tijdens laparoscopische chirurgie is de haptische feedback sterk verminderd ten opzichte van open chirurgie, terwijl voelen belangrijke informatie kan geven over structuur en 3D-vorm. Wij onderzochten of het vooraf haptisch exploreren van een anatomisch model invloed heeft op de uitvoering van een taak op datzelfde model in een laparoscopische boxtrainer.

Methode

Een gerandomiseerde prospectieve cohortstudie werd uitgevoerd. Twintig medisch studenten zonder laparoscopische ervaring werden geïncludeerd. Deze voerden 10 keer een laparoscopische taak uit met een naald op een siliconen coecummodel (Applied Medical, United States) in een boxtrainer (LAPSTAR, Camtronics). Er werd gerandomiseerd tussen twee groepen. In groep A kregen deelnemers vooraf het model te zien buiten de boxtrainer, maar mochten ze het niet aanraken. In groep B werden ze gevraagd om vooraf het model te bekijken én te bevoelen. De boxtrainer was uitgevoerd met het Forcesense systeem (Medishield, Delft, The Netherlands), wat objectieve kracht-, beweging- en tijdparameters meet.

Resultaten

Demografische gegevens en basiskenmerken waren vergelijkbaar tussen de twee groepen. Er werden 200 uitvoeringen van de taak geanalyseerd. Tijdens het uitvoeren van de taak op het anatomische model werd er significant minder kracht uitgeoefend door groep B ('voelen' groep). De maximale kracht, maximale krachtstoot, gemiddelde kracht en het totale volume van de kracht, waren allemaal significant lager in de 'voelen' groep (p<0,000). Daarnaast voerde de 'voelen' groep de taak uit met minder totale beweging van de instrumenten (p<0,002). Er was geen significant verschil in de tijd die deelnemers nodig hadden om de taak te volbrengen (p=0,695).

Conclusie

Deze studie laat zien dat het vooraf haptisch exploreren van een anatomisch model zorgt voor significant minder gebruik van kracht en efficiëntere bewegingen bij de uitvoering van een laparoscopische taak op datzelfde model. Deze bevinding kan een heel relevante meerwaarde zijn in laparoscopische trainingscurricula.

De gemiddelde maximale kracht in Newton per repetitie met 95% betrouwbaarheidsintervallen
Beeld van het ileocoecaalmodel in de boxtrainer
Opstelling van de boxtrainer