Poster pitch - Een nieuwe techniek van seroombehandeling post-hernia repair : laparoscopische intra-peritoneale drainage.


A.F. Gijsen, D.J. Lips

Donderdag 16 mei 2019

18:33 - 18:38u in Baronie

Categorieën: Experimenteel, Poster pitch

Parallel sessie: V09 Experimenteel


Introductie

Seroom ontwikkeling na allograftplastiek is een bekende en soms hardnekkige complicatie na abdominale herniachirurgie. Behandeling met herhaalde transcutane puncties, sclerotherapie en excisie van de seroomholte gaan vaak gepaard met een hoog recidief percentage en kans op infectie.

Wij presenteren twee patiënten die succesvol zijn behandeld met laparoscopische intra-peritoneale drainage.

Methode

Een feasibility pilot-studie werd uitgevoerd (N=2). Criteria voor inclusie waren i)een symptomatisch niet-geïnfecteerd seroom na hernia cicatricialis herstel, ii) herhaalde alternatieve behandelingen niet succesvol, iii) expectatief beleid niet succesvol, iiii) informed consent. Laparoscopisch werd middels een Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) drainage vanuit het seroom naar de peritoneaal holte bewerkstelligd.

Resultaten

Duur van het seroom was 4 en 51 maanden, en er waren resp. 1 en 11 alternatieve behandelingen. uitgevoerd. Peroperatief deden zich geen complicaties of conversies voor. Operatieduur was 47 en 36 minuten. Klinisch postoperatief beloop was ongecompliceerd. Ligduur was 1 en 2 dagen. Bij postoperatieve controle op 14 dagen postoperatief waren er geen symptomen meer aanwezig. Er trad geen volledige regressie op van de seromen. CT-abdomen toonde een adequate positie van de catheters en een gemiddelde afname van seroomdiameter van 66%. Herstel tot normale activiteiten werd verkregen in 14 en 14 dagen. Follow up was 2 en 8 maanden.

Conclusie

Wij presenteren een nieuwe en mogelijk duurzame behandeling van seroom welke veilig kan worden uitgevoerd. Nader onderzoek naar lange-termijn resultaten en vergelijking met alternatieve behandeling dient te volgen.