Poster pitch - Adjuvant postoperatieve radiotherapie verkleint het aantal lokale recidieven bij patiënten met slecht gedifferentieerd schildkliercarcinoom na R1 en R2 resecties


P.K.C. Jonker, J. Turchini, A.J. Gill, T. Eade, A. Aniss, R.J. Clifton-Bligh, D.L. Learoyd, B. Robinson, V. Tsang, S.B. Sidhu, L.W. Delbridge, S. Kruijff, M.S. Sywak

Vrijdag 17 mei 2019

9:48 - 9:53u in Zaal 81

Categorieën: Hoofdhals- en endocrien, Onco/endocrien, Poster pitch

Parallel sessie: V14 Hoofdhals endocriene, melanoom, weke delen


Introductie

Slecht gedifferentieerd schildkliercarcinoom (PDTC) vertegenwoordigd 5% van alle schildkliercarcinomen, maar veroorzaakt een groot deel van de schildklierkanker gerelateerde mortaliteit. De optimale behandeling voor PDTC is onbekend. Het doel van deze studie is om het effect van radiotherapie op lokaal recidief bij PDTC-patiënten met een positieve resectiemarge te bepalen.

Methode

Opeenvolgende patiënten gediagnosticeerd met PDTC (volgens de Turijn criteria) in een hoog volume centrum werden geïncludeerd in een retrospectieve cohortstudie. De primaire uitkomstmaat was lokaal recidief in het schildklierbed bij patiënten met microscopisch (R1) of macroscopisch (R2) tumorweefsel in het resectievlak. Secundaire uitkomstmaten waren kenmerken van patiënten, behandeling en tumor (AJCC Cancer Staging 8e editie). Tevens werd de algemene overleving (OS) geanalyseerd, met subgroep analyse van patiënten met afstand metastasen. Beschrijvende statistiek, chi-square toetsen, t-testen en Kaplan-Meier curves met log-rank testen zijn gebruikt voor data-analyse (SPSS).

Resultaten

38 patiënten (21 vrouwen) met een leeftijd van 64 (range 20-95) jaar werden gediagnosticeerd met PDTC tussen 1997 en 2017. 7 van de 17 patiënten met positieve snijvlakken ondergingen adjuvant radiotherapie (61 Gray, range 55-66), waarbij het 5-jaars risico op lokaal recidief afnam van 87% naar 0% (p=0.02, figuur 1). Verdeling van pT stadia tussen beide groepen was gelijk. De follow-up was 44 (range 3-28) maanden, met een 5-jaar OS van 66%. 23 patiënten (55%) had afstandmetastasen bij initiele presentatie, 5 patiënten ontwikkelden afstandmetastasen tijdens follow-up. De 5-jaar OS van M0 en M1 patiënten was respectievelijk 100% en 56% (p=0.06).

Conclusie

Adjuvant postoperatieve radiotherapie in geselecteerde PDTC-patiënten met positieve snijvlakken reduceert het lokale recidief in het schildklierbed.

Figuur 1: Kaplan-Meier curve welke afname laat zien van recidief vrije overleving in het schildklierbed bij PDTC patiënten na R1/R2 resectie zonder bestraling (blauwe lijn) ten opzichte van patiënten die zijn behandeld met radiotherapie (rode lijn).