Praktijkvariatie in de bijschildklierchirurgie: Heeft intraoperatieve PTH monitoring voldoende waarde?


D.R.J. Wolbrink, J.J. Bonenkamp, M. de Vries, H. van Goor

Vrijdag 17 mei 2019

9:08 - 9:16u in Zaal 81

Categorieën: Hoofdhals- en endocrien, Onco/endocrien, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V14 Hoofdhals endocriene, melanoom, weke delen


Introductie

Ter verhoging van de succeskans en het voorkomen van her-operaties wordt intra-operatieve bepaling van het parathormoon (ioPTH) geadviseerd bij parathyreoidectomie. Desondanks is onbekend in hoeverre deze bepaling wordt gebruikt door Nederlandse chirurgen. Vóór invoering van een innovatief point of care systeem werd een survey verricht over bijschildklierchirurgie.

Methode

Chirurgen uit Nederlandse ziekenhuizen waar bijschildklierchirurgie wordt uitgevoerd werden per email verzocht een digitale vragenlijst in te vullen. De vragenlijst werd in samenwerking met chirurgen uit 3 verschillende ziekenhuizen ontwikkeld en gevalideerd. Om een brede indruk te krijgen werden naast gegevens over het gebruik en methode van ioPTH monitoring ook het beleid rondom preoperatieve beeldvorming, gebruik van vriescoupe onderzoek, toepassen van neuromonitoring, het type chirurgische benadering bij bekende en onbekende locatie van een adenoom en het post-operatief beleid behandeld in deze survey. Er werd drie maal een herinnering verstuurd om deelname te maximaliseren.

Resultaten

In 52 ziekenhuizen in Nederland wordt bijschildklierchirurgie verricht. In totaal vulden 45 chirurgen uit 35 verschillende ziekenhuizen (67%) de survey volledig in. Beeldvorming met echo en SPECT-CT werd door 45% verricht en een vooraf bepaalde locatie lijdt in 100% tot minimaal invasieve chirurgie. Neuromonitoring wordt routinematig gebruikt door 40%, vriescoupe onderzoek door 27% en 45% gebruikt ioPTH monitoring. 65% gebruikt de Miami criteria voor operatief succes. In 45% van de centra duurt het 10-30 minuten voor de uitslag van ioPTH bekend is en in 50% >30 minuten. IoPTH wordt in 80% op het centrale lab uitgevoerd.

Conclusie

Ondanks dat 90% van de responderende chirurgen aangeeft dat ioPTH zinvol is bij bijschildklierchirurgie wordt ioPTH slechts in de helft van ziekenhuizen routinematig gebruikt. Belemmeringen voor ioPTH meting zijn waarschijnlijk de duur van de meting en de logistieke consequenties. Er lijkt behoefte aan een snelle ioPTH meetmethode op de operatiekamer.

A: Totaal 52 centra in Nederland B: Echo en SPECT CT lijden vaak tot een duidelijke locatie waardoor minimaal invasieve operaties mogelijk worden. C gebruik intraoperatieve hulpmiddelen. D: ioPTH: lange duur, random sampling en uitgevoerd op centrale lab