Functionele en volumetrische evaluatie van postoperatieve leverregeneratie na een grote leverresectie


F. Rassam, P.B. Olthof, M. Heger, M.G.H. Besselink, O.R.C. Busch, J.I. Erdmann, R.J. Swijnenburg, K.P. van Lienden, R.J. Bennink, T.M. van Gulik

Vrijdag 17 mei 2019

9:00 - 9:08u in Baronie

Categorieën: HPB, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V17 HPB Lever


Introductie

Leverregeneratie is de fysiologische respons van de restlever na grote leverresectie teneinde het verlies van leverfunctie te herstellen. Het doel van deze studie was de postoperatieve ontwikkeling van functie en volume van de regenererende restlever te evalueren na een grote leverresectie en deze te correleren met postoperatieve uitkomsten.

Methode

Prospectieve, observationele studie bij patiënten na een grote leverresectie (≥3 segmenten). Patiënten ondergingen op de dag voor operatie een leverfunctietest (99mTc-mebrofenine hepato-biliare scintigrafie) gecombineerd met CT-volumetrie waarbij het aandeel van de toekomstige restlever werd bepaald. Deze onderzoeken werden 5 dagen en 4-6 weken postoperatief herhaald. Postoperatieve, ernstige complicaties (Clavien-Dindo ≥ 3A) en mortaliteit werden gecorreleerd aan functie- en volumetoename van de restlever. Leverfalen werd bepaald volgens de ISGLS criteria.

Resultaten

18 patiënten (59±13jaar) werden geïncludeerd, waarvan 10 (56%) een ernstige complicatie hadden. Één patiënt (5%) ontwikkelde post-hepatectomie leverfalen. Een significante toename in zowel leverfunctie (tot gemiddeld 86% van preoperatieve totale waarde) als -volume werd gevonden op de 5e-dag postoperatief (respectievelijk P

Conclusie

Regeneratie van de restlever vindt voor het grootste deel plaats gedurende de eerste 5 dagen na resectie. Wanneer er sprake is van een ernstige complicaties verloopt de functionele regeneratie vertraagd, in tegenstelling tot de volumetoename. Ongecompromitteerde regeneratie in eerste 5 dagen postoperatief lijkt cruciaal om leverfalen te voorkomen.