Selectiecriteria voor levertransplantatie voor patiënten met perihilair cholangiocarcinoom


J.J.A. Vugts, M.P. Gaspersz, E. Roos, L.C. Franken, P.B. Olthof, R.J.S. Coelen, J.L.A. van Vugt, T.A. Labeur, L. Brouwer, M.G.H. Besselink, J.N.M. IJzermans, S. Darwish Murad, T.M. van Gulik, B. Groot Koerkamp, S. Buettner

Vrijdag 17 mei 2019

9:08 - 9:16u in Baronie

Categorieën: HPB, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V17 HPB Lever


Introductie

In de Mayo Clinic (Verenigde Staten) wordt een strikt levertransplantatieprotocol gehanteerd voor patiënten met locally advanced of primair scleroserende cholangitis (PSC)-geassocieerd perihilair cholangiocarcinoom (PHC), waarmee een vijfjaarsoverleving van 53% vanaf diagnose wordt beschreven. In deze studie werden de selectiecriteria voor levertransplantatie van de Mayo Clinic toegepast op een Nederlands cohort.

Methode

Alle patiënten met de diagnose PHC tussen 2002-2014 in twee academische centra werden geïncludeerd in het patiëntencohort. De Mayo-criteria werden op deze patiënten toegepast om het percentage te bepalen dat in aanmerking zou komen voor transplantatie. Overlevingsschattingen werden gedaan volgende de methode van Kaplan en Meier.

Resultaten

In het totaal werden 732 patiënten geïncludeerd. Hiervan kwamen 154 patiënten niet in aanmerking voor transplantatie omdat zij een primair resectabele tumor hadden. Een verdere 335 patiënten had lymfekliermetastasen of afstandsmetastasen. Na alle criteria te hebben toegepast (figuur 1), zou slechts 5% in aanmerking komen voor transplantatie (n = 35). De mediane overleving van deze patiënten was 1 jaar (figuur 2) en geen enkele patiënt was vijf jaar na diagnose nog in leven. Opvallend was dat de strikte leeftijdsgrens van 70 jaar, 50 patiënten deed afvallen die verder wel aan de criteria voldeden.

Conclusie

In twee academische centra in Nederland kwam slechts 5% van de totale populatie in aanmerking voor levertransplantatie volgens de Mayo-criteria. In de huidige situatie hebben deze patiënten een mediane overleving van 1 jaar.

Figuur 1. Selectiecriteria voor levertransplantatie
Figuur 2. Overleving vanaf diagnose