Transarteriële embolisatie van hepatocellulaire adenomen: een retrospectieve multicenter studie


B.V. van Rosmalen, A.J. Klompenhouwer, J.J. de Graeff, M.P.D. Haring, V.E. de Meijer, L. Rifai, S. Dokmak, A. Rawashdeh, M. Abu Hilal, M. de Jong, C.H.C. Dejong, M. Doukas, A. de Man, J.N.M. IJzermans, O.M. van Delden, J. Verheij, T.M. van Gulik

Vrijdag 17 mei 2019

9:40 - 9:48u in Baronie

Categorieën: HPB, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V17 HPB Lever


Introductie

Transarteriële embolisatie (TAE) wordt toegepast om bloedingen in hepatocellulaire adenomen (HCA) te controleren en soms om tumorgrootte te reduceren. De huidige rol van TAE als electieve therapie in plaats van resectie is nog onzeker. Deze studie werd verricht teneinde veiligheid en effectiviteit van TAE als electieve therapie te analyseren.

Methode

In deze retrospectieve, internationale cohort-studie werden de uitkomsten van TAE onderzocht t.a.v. tumor regressie, complicaties (volgens het "Society of Interventional Radiology Classification System" (SIR)), klachten (3 maanden na TAE) en secundaire chirurgische excisie (bij falen van TAE). Patiënten van 18 jaar en ouder met zowel bloedende als niet bloedende HCA werden geïncludeerd. Fisher exact of Chi-square werden gebruikt voor categoriale variabelen en de Student's t-test voor continue variabelen. Een P-waarde van 

Resultaten

Negenenvijftig patiënten werden geïncludeerd. Mediane tumor grootte was 80.4 mm voorafgaande aan TAE en 52.3 mm na een mediaan van 5.5 maanden na TAE (P<0.001). Afname in tumorgrootte was significant voor zowel bloedende als niet bloedende adenomen (P<0.001). Zes patiënten (10.2%) hadden een complicatie (SIR-D), welke allemaal met een simpele interventie verholpen konden worden. Geen patiënten waren overleden of hadden blijvende schade. Symptomen werden geëvalueerd op korte termijn (3 maanden) na TAE (P>0.05).

Conclusie

Transarteriële embolisatie is effectief voor het reduceren van grootte van zowel bloedende als niet bloedende HCA, en is relatief veilig. Of TAE ook symptomen kan verminderen moet nog blijken uit lange termijn gegevens.