Poster pitch - De inflammatoire respons na laparoscopische en open pancreatoduodenectomie en de relatie met postoperatieve complicaties in een multicenter, gerandomiseerde studie


D.J. Brinkman, J. van Hilst, T. de Rooij, S. van Diederen, M.F. Gerhards, I.H.J.T. de Hingh, M.D.P. Luyer, H.A. Marsman, T.M. Karsten, O.R.C. Busch, S. Festen, M. Heger, M.G.H. Besselink

Donderdag 16 mei 2019

18:38 - 18:43u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V04 HPB Pancreas


Introductie

De systemische, inflammatoire respons na abdominale chirurgie is geassocieerd met postoperatieve complicaties. Minimaal-invasie chirurgie verlaagt mogelijk deze inflammatoire respons en zou daarom postoperatieve complicaties na pancreatoduodenectomie kunnen verminderen.

Methode

Dit was een vooraf geplande sub-studie van de LEOPARD-2 studie, een multicenter gerandomiseerde studie waarin laparoscopische (LPD) en open pancreatoduodenectomie (OPD) met elkaar vergeleken werden. De area under the curve (AUC) werd bepaald voor verschillende inflammatoire markers (interleukine (IL)-6, IL-8 en C-reactief proteïne (CRP)) in de eerste 96 uur na de operatie en vergeleken tussen LPD en OPD. Tevens werd bepaald of de AUC van deze waardes verschillend was tussen patiënten die wel of geen Clavien-Dindo ≥III complicaties of postoperatieve pancreasfistels (POPF graad B/C) ontwikkelden.

Resultaten

38 patiënten werden geïncludeerd (18 LPD en 20 OPD). The mediane AUC van IL-6 was 627 [195-1378] na LPD en 338 [175-694] pg/mL na OPD (p=0.114). De AUC van IL-8 en CRP waren vergelijkbaar en niet verschillend tussen LPD en OPD. IL-6 waarden waren hoger in patiënten met een Clavien-Dindo ≥III complicatie (634 [309-1489] vs. 297 [171-680], p=0.034) of een POPF graad B/C (994 [534-3265] vs. 334 [173-704], p=0.003). In patiënten met een POPF graad B/C werden hogere IL-6 waarden gezien na LPD vergeleken met OPD (3533 [1133-3533] vs. 715 [39-1658], p=0.053).

Conclusie

LPD zorgt niet voor een lagere postoperatieve inflammatoire respons vergeleken met OPD. IL-6 in plasma, gemeten op de eerste vier dagen na de operatie, is geassocieerd met postoperatieve complicaties en postoperatieve pancreasfistels.

IL-6 (A), IL-8 (B) en CRP (C) plasma waarden na LPD en OPD. Figuren D, E and F laten de waarden en vergelijking tussen LPD en OPD zien op de verschillende tijdspunten.
IL-6 (A), IL-8 (B) en CRP (C) plasma waarden in patiënten die wel of geen Clavien Dindo ≥ III complicatie ontwikkelden.
IL-6 (A), IL-8 (B) en CRP (C) plasma waarden in patiënten die wel of geen POPF graad B/C ontwikkelden en IL-6 waarden voor LPD en OPD apart (D)