Poster pitch - Eerste analyse van 5400 leverresecties in de Dutch Hepatobiliary Audit; relatie van de volumenorm met uitkomsten


P.B. Olthof, A.K.E. Elfrink, R.J. Swijnenburg, C.I. Buis, A.M. Rijken, J.M. Klaase, T.M. van Gulik, D.J. Grünhagen

Vrijdag 17 mei 2019

9:53 - 9:58u in Baronie

Categorieën: HPB, Poster pitch

Parallel sessie: V17 HPB Lever


Introductie

De huidige volumenorm voor centra die leverresecties verrichten is 20 procedures per jaar. Deze norm wordt echter niet door literatuur ondersteund. Het doel van deze studie was het onderzoeken van de relatie van de huidige volumenorm met postoperatieve uitkomsten door middel van de data uit de landelijke hepatobiliaire audit.

Methode

Tussen 2014 en 2017 werden 5407 leverresecties geregistreerd door 33 centra. Het gemiddeld aantal procedures per centrum per jaar werd berekend over deze jaren. Het type leverresectie werd beschouwd als 'klein' of 'groot' bij resectie van 3 of meer segmenten. Verder werd het type diagnose geregistreerd, evenals de postoperatieve complicaties binnen 30 dagen waarbij alleen complicaties van Dindo graad III of hoger werd gerapporteerd en 30-dagen mortaliteit.

Resultaten

Het mediaan aantal resecties per centrum was 35(1-155) en 8 centra verrichtten jaarlijks minder dan 20 procedures. In deze centra waren de complicaties lager vergeleken met hoog-volume centra (8%(19/244) versus 14%(753/5491), P= 0.007), en de mortaliteit was gelijk (1%(3/244) versus 2%(124/5491), P= 0.489). Dit was vergelijkbaar voor kleine resecties (6%(12/212) versus 10%(415-4167), P=0.042 en 1%(1/212) versus 1%(45/4167), P=1.000). Bij grote resecties was er geen verschil (22%(7/32) versus 26%(338/1324), P=0.837 en 6(2/32)% versus 6%(79/1324), P=0.716). Ook na stratificatie voor type resectie en type tumor waren in geen enkele subgroep de uitkomsten beter in hoog-volume centra ook niet bij hogere volume afkapwaarden.

Conclusie

De huidige volumenorm van 20 leverresecties per jaar zonder onderscheid in grootte van de resectie en type van de tumor heeft geen relatie met de postoperatieve uitkomsten. De grote diversiteit aan procedures vraagt om een meer specifieke volumenorm gecorrigeerd voor case-mix om de uitkomsten van leverchirurgie te verbeteren.