Prevalentie en distributie van occulte fracturen in kinderen na een (vermoedelijk) non-accidenteel trauma


M.H.J. Loos, T. Ahmed, R. Bakx, R.R. van Rijn

Vrijdag 17 mei 2019

9:08 - 9:16u in Zaal 82

Categorieën: Kind, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V15 Kinderen


Introductie

Een skeletstatus wordt gemaakt van jonge kinderen (

Methode

Alle skeletstatussen van alle kinderen (

Resultaten

In totaal zijn er 364 skeletstatussen van 293 kinderen geïncludeerd. De mediane leeftijd was 23 weken (IQR 11 – 48) en er waren 171 (58,4%) jongens. In totaal zijn 196 occulte fracturen gevonden in 112 (38,2%) kinderen. Er zijn in 36/119 (30,3%) kinderen occulte fracturen die een (verdachte) fractuur hadden als eerste presentatie, kinderen met hersenletsel hadden in 24/88 (27,3%) gevallen occulte fracturen en kinderen met (verdachte) hematomen in 22/45 (48,9%). Ribfracturen (n=55, 28,1%) en onderbeen fracturen (n=37, 18,9%) waren de meest voorkomende occulte fracturen.

Conclusie

In 38% van de kinderen werden occulte fracturen ontdekt op de skeletstatus. Occulte fracturen werden het meest frequent gezien als de initiële indicatie een fractuur of hersenletsel was. Zorgverleners moeten alert zijn op occulte fracturen bij jonge kinderen als er sprake is van een (vermoedelijk) non-accidenteel trauma.