Poster pitch - Functionele uitkomsten na Duhamel en transanale endorectale doorhaal procedures in patiënten met de ziekte van Hirschsprung


R.J. Meinds, C.E.J. Sloots, L.W.E. van Heurn, M.J. Witvliet, W.G. van Gemert, I. de Blaauw, M. Trzpis, P.M.A. Broens

Vrijdag 17 mei 2019

9:24 - 9:29u in Zaal 82

Categorieën: Kind, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V15 Kinderen


Introductie

Het merendeel van patiënten met de ziekte van Hirschsprung wordt geopereerd volgens de Duhamel of de transanale endorectale doorhaal (TERD) procedure. Het doel van deze studie was om de langetermijn functionele uitkomsten van beide procedures te vergelijken met behulp van een cohort dat op geslacht en leeftijd gepaard is.

Methode

Uit een nationale cross-sectionele studie werden alle patiënten geïncludeerd die een TERD procedure hebben ondergaan. Deze werden op geslacht en leeftijd gepaard aan patiënten die een Duhamel procedure hebben ondergaan en aan gezonde controles. Functionele uitkomsten werden geëvalueerd met behulp van de Rome IV criteria voor obstipatie en fecale incontinentie. Daarnaast werd het gebruik van laxantia en rectaal spoelen geanalyseerd en werden verscheidene vormen van urine incontinentie vergeleken. Tot slot is gekeken of het verrichten van een laparotomie, laparoscopie of volledig transanale procedure uitkomsten beïnvloedde.

Resultaten

Er werden 104 patiënten geïncludeerd die een TERD (n = 52) of Duhamel (n = 52) procedure hebben ondergaan (gemiddelde leeftijd 12 jaar). De prevalenties van obstipatie en fecale incontinentie waren vergelijkbaar tussen beide groepen (P=.055 en P=.842, respectievelijk). Laxantia werd frequenter gebruikt na Duhamel procedures in vergelijking met TERD procedures (48% versus 12%, P<.001). Vergeleken met open Duhamel procedures was er na laparoscopische procedures significant minder gebruik van laxantia (P=.017) en minder fecale incontinentie (P=.007). Na volledig transanale TERD procedures werd een hogere frequentie van urge-incontinentie voor ontlasting (P<.001) en urine (P=.006) gezien, vergeleken met laparoscopische TERD procedures.

Conclusie

De verschillen in functionele uitkomsten na Duhamel en TERD procedures lijken beperkt te zijn. De uitkomsten van Duhamel procedures kunnen verbeterd worden door het verrichten van laparoscopie in plaats van een laparotomie. De uitkomsten van TERD procedures kunnen verbeterd worden door te kiezen voor laproscopie-geassisteerd in plaats van volledig transanaal.