Reductie van chirurgische morbiditeit en mortaliteit na centralisatie van zorg voor kinderen met neuroblastoom


M. Jans, C.P. van de Ven, C.E.J. Terwisscha van Scheltinga, A.F.W. van der Steeg, C.C.C. Hulsker, G.A.M. Tytgat, M.H.W.A. Wijnen

Vrijdag 17 mei 2019

9:16 - 9:24u in Zaal 82

Categorieën: Kind, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V15 Kinderen


Introductie

Neuroblastoom (NBL) chirurgie is complex en gaat gepaard met hoge complicatie percentages. Sinds 2015 is de zorg voor kinderen met een neuroblastoom in Nederland gecentraliseerd in het Prinses Máxima Centrum (PMC). Het doel van de huidige studie is het evalueren van chirurgische morbiditeit en mortaliteit sinds start van centralisatie.

Methode

In deze prospectieve cohort studie zijn alle kinderen geincludeerd die tussen januari 2015 en november 2018 een primaire tumor resectie hebben ondergaan voor NBL in het PMC. Chirurgische morbiditeit en mortaliteit werd geregistreerd. Uitkomsten zijn vergeleken met de bevindingen uit het oude cohort 1998-2014, toen deze chirurgie werd uitgevoerd in vijf verschillende academische centra.

Resultaten

Sinds start van het PMC zijn er 69 resecties voor NBL uitgevoerd (vs. 294 in cohort 1998-2014). Mediane operatietijd in het PMC was 168 minuten ± SD 97 (range 59-533), in het oude cohort 230 minuten ± SD 150 (range 44-832). Intra-operatieve complicaties waren 18% (vs. 46%). Major intra-operatieve complicaties 8% (vs. 30%). Major intra-operatief bloedverlies 3% (vs. 28%). Ongeplande nefrectomie 4% (vs. 6%). Intra-operatieve mortaliteit 0% (vs. 0.3%). Post-operatieve complicaties binnen 30 dagen waren 28% (vs. 41%). Clavien-Dindo 1-2 complicaties 27% (vs. 32%). Clavien-Dindo 3-4 complicaties 7% (vs. 12%). Post-operatieve mortaliteit 0% (vs 2%).

Conclusie

Sinds de start van centralisatie van chirurgische zorg voor NBL in het PMC zijn zowel het intra- als het post-operatieve complicatie percentage gedaald. De mediane operatietijd en range is duidelijk verbeterd. Deze bevindingen bewijzen mogelijk de voordelen van centralisatie van complexe chirurgie en het effect van een dedicated team.