Implementatie van de Small Bites techniek voor het sluiten van de fascie na mediane laparotomie resulteert in minder wondinfecties


H.S. de Vries, T. Verhaak, T.H. van Boxtel, J. Heisterkamp, D.D.E Zimmerman

Vrijdag 17 mei 2019

9:24 - 9:32u in Zaal 83

Categorieën: Vrije voordracht (V), Veiligheid, Richtlijnen en Protocollen

Parallel sessie: V16 Algemeen 2


Introductie

Twee randomized controlled trials laten zien dat na het sluiten van de fascie na mediane laparotomie met de Small Bites techniek minder vaak een hernia cicatricalis voorkomt. Het doel van de huidige studie is om het effect van het implementeren van deze techniek in de kliniek te evalueren.

Methode

Alle patienten die een mediane laparotomie hadden ondergaan in de periode van Juni 2013 tot en met Juni 2016 werden retrospectief geïncludeerd. De Small Bites techniek werd vergeleken met de conventionele manier van sluiten van de fascie.

Resultaten

Er werden in totaal 327 patiënten geïncludeerd. De Small Bites techniek werd gebruikt in 136 (42%) van de patiënten, de conventionele techniek in 191 (58%). 54 Patiënten in de conventionele groep ontwikkelde een postoperatieve wondinfectie (28%) tegenover 23 (17%) in de Small Bites groep (p = 0.02). Hernia cicatricalis werd gezien in 27 (14%) patiënten in de conventionele groep tegenover 10 (7%) in de Small Bites groep (p = 0.08).

Conclusie

Implementatie van de Small Bites techniek voor het sluiten van de fascie na midline laparotomie in de kliniek resulteert in een vermindering van postoperatieve wondinfecties.

Baseline karakteristieken
Complicaties van de Small Bites techniek versus de conventionele techniek
Subgroep acute resecties. N is percentage van mean (SD). P werd berekend met de unpaired t-test.