Gebruik van CT-scan bij post-mortale donor screening


J.W. Mensink, R.A. Pol, W.N. Nijboer, M.E. Erasmus, J. de Jonge, K.M. Ooms - de Vries, M.F. van der Jagt, N.P. van der Kaaij, M.C.G. van de Poll, I.P.J. Alwayn, A.E. Braat

Vrijdag 17 mei 2019

9:40 - 9:48u in Zaal 83

Categorie├źn: Veiligheid, Richtlijnen en Protocollen, Vrije voordracht (V)

Parallel sessie: V16 Algemeen 2


Introductie

Door het uitbreiden van leeftijdscriteria bij orgaandonatie neemt het risico op maligniteiten toe. Het screenen van donoren met een CT-scan levert meer informatie op over eventuele maligniteiten. Ook verbetert het mogelijk de pre-operatieve planning door extra anatomische informatie. In deze studie analyzeren we het effect van pre-operatieve CT-scans bij orgaandonoren.

Methode

Alle gemelde post-mortale donoren in Nederland tussen januari 2013 en december 2016 werden geincludeerd. De medische status van potentiele donoren werd geanalyseerd om te kijken of er vooraf of tijdens de uitnameprocedure door middel van beeldvorming of de uitname-operatie een maligniteit werd vastgesteld. We vergeleken de resultaten tussen de standaard donor screening door middel van x-thorax en echo en de meer uitgebreide screening met behulp van een CT-scan.

Resultaten

In 17% en 18% van de 1375 gemelde donoren werd een thoracale of abdominale CT-scan gemaakt. Screening door middel van een thoracale CT-scan versus een rontgenfoto resulteerde in 1.5% en 0.0% gedetecteerde thoracale maligniteiten. Tijdens uitnameprocedure werden geen thoracale maliginteiten gevonden bij patienten gescreend door een CT-scan, vergeleken met 0.2% maligniteiten in de de x-thorax groep. Screening door middel van een abdominale CT-scan versus een abdominale echo resulteerde in 0.3% en 0.1% gedetecteerde abdominale maligniteiten. Tijdens de uitnameprocedures werden respectievelijk 1.0% en 1.3% maligniteiten gevonden bij patienten gescreend door een abdominale CT-scan of echo.

Conclusie

Screening van potentiele post-mortale orgaandonoren door middel van CT-scans verlagen het percentage van peri-operatieve detectie van tumoren. Van 0.2% naa 0% bij thoracale screening en van 1.3% naar 1.0% in abdominale screening. Concluderend, CT-scans kunnen in Nederland per jaar 2-3 onnodige uitnameprocedures voorkomen.