Poster pitch - E-Health implementatie in de postoperatieve zorg bij ouderen met kanker: een haalbaarheidsstudie


L.T. Jonker, M. Plas, C.J. Buskens, G.H. de Bock, B.L. van Leeuwen, M.M.H. Lahr

Vrijdag 17 mei 2019

9:48 - 9:53u in Zaal 83

Categorieën: Veiligheid, Richtlijnen en Protocollen, Poster pitch

Parallel sessie: V16 Algemeen 2


Introductie

Postoperatieve monitoring na ontslag uit het ziekenhuis is beperkt. E-health kan ondersteuning bieden door monitoring op afstand, maar over haalbaarheid bij ouderen is weinig bekend. Het doel van onze studie is te onderzoeken of implementatie van e-health in de postoperatieve zorg van oudere oncologische patiënten in de thuissituatie haalbaar is.

Methode

Dit betreft een prospectieve haalbaarheidsstudie met 20 patiënten waarbij een nieuw ontwikkeld ICT-zorg systeem wordt gebruikt. Patiënten van 65 jaar en ouder, die een oncologische resectie van solide maligne tumor ondergingen, werden geïncludeerd. Peri-operatief gebruikten patiënten verschillende smart-devices (stappenteller, thermometer, bloeddrukmeter en weegschaal). Data was zichtbaar voor zowel de patiënt (applicatie) als de onderzoeker (website). Bij alarmerende waarde van parameters werd gehandeld in overleg met de hoofdbehandelaar. Het primaire eindpunt was haalbaarheid, bestaande uit gebruiksvriendelijkheid, acceptatie en compliantie. Secundaire eindpunten waren het beloop van vitale parameters tijdens thuismonitoring, complicaties, ongeplande heropnames, fysiek functioneren, kwaliteit van leven en doelmatigheid.

Resultaten

Van maart t/m december 2018 werden 58 patiënten benaderd, waarvan 24 (41.4%) deelnamen. De belangrijkste motivatie om niet deel te nemen was 1) teveel belasting naast aankomende operatie (n=20; 71.4%), 2) geen toegang tot internet (n=4; 14.3%). De mediane leeftijd bij inclusie was 73 jaar (range 65-88), en 18 (75%) patiënten waren man. Van de 24 patiënten gebruikten 14 (58.3%) een smartphone, 10 (41.7%) een tablet en 15 (62.5%) een computer. Vier patiënten hebben de follow-up van 3 maanden gecompleteerd, vier patiënten zijn gedurende de studie uitgevallen. De overige resultaten (n = 16) worden verwacht in maart 2019.

Conclusie

Als E-health geïmplementeerd kan worden in de postoperatieve zorg van oudere oncologische patiënten, kan dit ondersteuning bieden in de postoperatieve monitoring en het herstel. De resultaten van deze studie, en de haalbaarheid, worden verwacht in maart 2019.

Logistiek van de haalbaarheidsstudie.
Patiënten applicatie.
Stappenregistratie van de patiënt op de website van de professional